fbpx

Как МВР третира водачите като виновни до доказване на противното след фалшиво положителен тест за наркотици

Непрекъснато сигнализирах кого ли не за един огромен проблем, който имаме всички водачи на МПС с фалшиво положителните тестове за наркотици, с който всеки един от нас би могъл да се сблъска. Това е проблемът, който имат всички водачи, които откажат да бъдат тествани с полеви тестове и дрегери, но желаят да бъдат тествани с кръвни проби. 
Разпоредбите на закона в тази връзка са противоконституционни и нарушават основно правило, че всеки е невинен до доказване на противното. Този абсурд трябва да бъде коригиран в противен случай трябва да се сезира Конституционния съд, за да се произнесе за тяхната конституционосъобразност.
Чл.171, т.1, б.б предвижда За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
чл.171, т.2а
2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство:
б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
Чл.174, ал.3
(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
Както сами може да видите ПАМ и наказанията са предвидени така, че ако водачът откаже да бъде тестван на място, независимо дали ще даде кръв за лабораторно изследване или не, към него се предприемат действията по тези 3 разпоредби. Т.е. водачът се третира като виновен до доказване на противното и докато излязат резултатите от кръвните му изследвания, което що се касае за наркотични вещества отнема не по-малко от 6 месеца, той остава без книжка и без автомобил. Това е абсолютно недопустимо. Всеки е и трябва да се третира като невинен до доказване на противното и може да бъде санкциониран едва, когато се докаже вината му – в случая едва, когато излязат резултатите от кръвните проби и същите са положителни.
Тук не говорим за водачи, които тотално отказват да бъдат тествани, както с полеви, така и с кръвни тестове. Говорим за онези, които по една или друга причина НЕ ЖЕЛАЯТ да бъдат тествани с дрегер или Дръг 5000 от страх да не станат жертва на фалшиво положителните тестове за наркотици, но желаят да дадат кръвна проба.
Съдилищата се напълниха с такива дела срещу МВР, защото след излизането на отрицателните проби водачите съдят МВР за причинени вреди.
Този въпрос трябва да бъде разрешен по един категоричен начин и така, където пише или трябва да стане И откаже да даде проба.
Чл.171, т.1, б.б предвижда За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор И да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
чл.171, т.2а
2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство:
б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, И не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
Чл.174, ал.3
(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози И не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
При разглеждане на това предложение в частта за чл.174, ал.3 моля да имате предвид предложеното от мен в §56.
В тази връзка трябва да се направят съответните промени и в Наредба №1, където да се предвиди, че всички водачи, които са отказали полеви тестове и искат да дадат кръвна проба за медицинско изследване, трябва да бъдат съпроводени до най-близкото лечебно заведение.
Или да се предвиди механизъм, по който МВР да следи дали тези, които са отказали проба и са пожелали медицинско изследване са отишли до медицинското заведение.
Сезирах Народното събрание
Сезирах МВР
Сезирах Омбудсмана
Сезирах и Президента
И всички те ми опити да променя тази неправда бяха секнати от отговора на МВР, от който е видно, че всичко това е напълно законно. В България може всичко. Включително и да се нарушат основни принципи в правото като презумпцията за невинност.
Прочетете внимателно отговора на МВР, но тъй като е доста юридически написано, ще кажа само едно:
Всички тези действия са напълно законни и правилни и ще останат така. Искането ми за промяна в разпоредбите на ЗДвП няма как да се случат и съответно няма и да се случат.
Затова ще си останем престъпници до излизането на кръвната проба – без коли и без книжки.
Единственото решение остава повече лаборатории незабавно, но как да го постигнем???
Защото дори и отменят отнемането по НК, старите разпоредби от ЗДвП и фалшиво-положителните тестове за наркотици си остават……. и всеки с фалшиво-положителен тест за наркотици макар и да не е с отнета кола ще бъде без книжка, а колата му ще бъде със свалени рег.номера.
Някакви нови идея и предложения, защото аз се изчерпах откъм такива, а използвах всички възможни средства по закон, от които очевидно няма да има търсения резултат.

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.