fbpx

Уведомяване на ЗК след ПТП – вече задължение и на пострадалите при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

С влизането в сила на новия Кодекс за застраховането от 01.01.2016г. беше узаконена една порочна практика – пострадалите от катастрофи да бъдат притискани веднага след ПТП да си наемат адвокат. Това се прави с оправданието, че спешно трябва да се заведе щета в Застрахователната компания. И това вече е наистина така. Ако по стария Кодекс пострадалите не губеха нищо и нямаха задължението за уведомяване на Застрахователната компания на виновния водач /такова задължение имаше само виновният за ПТП/, то според сега действащите правила, пострадалите имат право на лихва от момента на уведомяване на Застрахователната компания и още по-точно 3 месеца след това /когато изтича срокът на ЗК за произнасяне по образуваната щета/.

Уведомяване на ЗК след ПТП – Кога пострадалите при ПТП трябва да уведомят ЗК?

Тук проблемите са много. Основният е, че считано от 01.01.2016г. пострадалите са длъжни да уведомят ЗК на виновния водач при първа възможност. В противен случай губат пари /лихвите, които в последствие няма да имат право да претендират от ЗК/.

И още нещо, което е изключително важно във връзка с уведомяване на ЗК след ПТП:

Още с подаване на молбата трябва да бъдат посочени банкови сметки на името на всеки пострадал. По тази БС ЗК може да изплати, ако желае, определеното от нея обезщетение. Това става независимо дали пострадалият е съгласен и дали ще се подпише споразумение или не. В противен случай се приема, че пострадалият е изпаднал в забава и отново няма право на лихви.

Как да уведомите ЗК след ПТП, може да разберете тук.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

уведомяване на ЗК след ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.