fbpx

Сроковете по наказателните дела за ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Срокове по наказателните дела за ПТП

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Срокове по наказателните дела за ПТП

фаза на процеса
основен срок по закон
удължаване
стандартно
досъдебно производство 2 месеца може да бъде удължен с още 2 мес. от наблюдаващия прокурор

може да бъде удължаван до безкрай от административния ръководител с по 2 месеца

6-8 месеца
за внасяне от прокурора с обвинителен акт в съда 1 месец при дела с фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен с още 1 месец срокът е пожелателен
насрочване за разпоредително заседания 2 месеца при дела с фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен до 3 месец
за връчване на обвинителния акт на подсъдимия най-късно 7 дни преди съдебното заседания
за вземане на становище по въпросите по чл.248 може писмено преди делото или в самото заседание
за конституиране като частни обвинители и граждански ищци по чл.247б – в 7-дневен срок от връчването на съобщението по чл.77 най-късно до започване на разпоредителното заседание Срокът не трябва да се изпуска!!!
ако подсъдимият се признае за виновен минава по реда на съкратеното съдебно следствие делото се гледа незабавно след разпоредителното заседание делото приключва още същия ден
ако подсъдимият НЕ се признае за виновен делото се насрочва за съдебно заседание в 1 месечен срок отлага се до разпита на всички свидетели и събиране на всички доказателства може да продължи с години
присъда в последното съдебно заседание задължително
мотиви в 15-дневен срок след присъдата при дела с фактическа и правна сложност срокът е до 2 месец срокът е пожелателен
жалба и протест в 15-дневен срок след присъдата Срокът не трябва да се изпуска!!!
размяна на жалбите и протестите когато-тогава  
насрочване във виз. инстанция 1 месечен срок  
решение на апелативен съд 1 месечен срок при дела с фактическа и правна сложност срокът е до 2 месец срокът е пожелателен
насрочване във ВКС 1 месечен срок  
решение на ВКС 1 месечен срок при дела с фактическа и правна сложност срокът е до 2 месец срокът е пожелателен

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.