КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ – НЕЩАТА, КОИТО НЕ ВСЕКИ ЗНАЕ ЗА ТЯХ

Максималният брой контролни точки е 39. При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно [...]

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.