fbpx

Осъдиха личен лекар, издал фалшиво медицинско свидетелство на болен водач, причинил ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

На 19.04.2014г. става ПТП, при което водач, за който в последствие се установи, че страда от множествена склероза, убива велосипедист. След като разбрах за това заболяване, пуснах молба до КАТ да му се отнеме свидетелството за правоуправление. От там реагираха адекватно и свидетелството за правоуправление на водача беше иззето, докато същият не оздравее или не представи документ от ТОЕЛК, че това не му пречи да шофира.

След това сигнализирах Районна прокуратура и поисках да бъде извършена проверка за евентуално издадено фалшиво мед.свидетелство на болния водач.

Отговорът, който получих от РП след предварителната проверка е направо смешен. От медицинската документация, представена по наказателното дело е видно, че водачът страда от това заболяване от дете, но в хода на проверката е установено, че страда от 2018г., а свидетелството му за правоуправление е подновено през 2016г.

Обжалвах постановлението на Районна прокуратура пред Окръжна прокуратура и имах щастието преписката да се падне при мислещ и отговорен прокурор, който отмени постановлението на Районна прокуратура и разпореди образуване на наказателно производство.

Беше заведено дело и личната лекарка беше осъдена съгласно предвиденото в закона.

–––

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

МОЛБА ДО РП-РУСЕ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ИЗДАДЕНО ФАЛШИВО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО НА БОЛЕН ВОДАЧ, ПРИЧИНИЛ ПТП

Подадох молба до РП-Русе за евентуално издадено фалшиво медицинско свидетелство на болен водач, причинил ПТП.

На 19.10.2014г. в с.Ценово, водачът Д. Х.А. с ЕГН, управлявайки лек автомобил марка “Мерцедес”, модел „Е250ТД” с рег.№Р при нарушаване правилата за движение по пътищата предизвикал пътнотранспортнопроизшествие и по непредпазливост причинил смъртта на Т.Г.Х.

В хода на съдебното производство срещу Д. А. беше представена медицинска документация, от която е видно, че е болен от неврална мускулна атрофия по рождение с прогресиращо развитие. Същият не се яви на няколко съдебни заседания, тъй като поради влошаване на здравословното му състояние не можел да стъпва на краката си, което наложило болничното му лечение.

Д.А. има свидетелство за управление на МПС от 2006г. с валидност до 2016г. През 2016г. А. е подновил СУМПС, като за целта е представил медицинско свидетелство. Тъй като това заболяване засяга крайниците, аз лично считам, че хората, страдащи от него, не са годни да управляват МПС.

Съгласно НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории – водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност. В Приложение №1 на същата са посочени заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаване на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС, а в приложение №2 са посочени заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК.

На 09.08.2019г. подадох молба до началника на сектор “ПП-КАТ” РУ “Полиция” – гр.Русе, с която моля да бъде извършена проверка на СУМПС на Д. А., което същият е подновил през 2016г., тъй като смятам, че изискванията на Наредба № 3 не са спазени.

Видно от писмото, адресирано до мен, е установено, че са налице данни за издаване на ЗППАМ на основание чл.171, т.1, б.”а” от ЗДвП за временно отнемане на СУМПС на лицето Д. Х. А., тъй като видимо не отговаря на медицинските изисквания.

Предвид гореизложеното, в мен възникна съмнение за това какво медицинско свидетелство е представил Д. А., от кого е издадено, кога е издадено и какви обстоятелства са вписани в него.

Помолих да бъде извършена проверка и в случай на установени нарушения, да предприемат нужните действия.

Помолих да бъда информирана за изхода от проверката.

 

ОТГОВОР:

С Постановление от 24.11.2020г. прокурор на РП-Русе ме информира, че след проучване на материалите по делото е установил следното:

На 19.04.2006г. Д.Х.А. е подал заявление до ОДВР – Русе с искане за първоначално издаване на Свидетелство за управление на МПС, към което е приложил изискуемите документи, вкл. и Карта за медицински преглед на водач на МПС №909/17.03.2006г. Съгласно приложената карта към 17.03.2006г. А. е бил с неврологичен, хирургичен и вътрешен статус – „здрав“, поради заключението било „Годен за водач на МПС“. Във връзка с това на 25.04.2016г. му било издадено СУМПС247264430 със срок на валидност 25.04.2016г. С оглед изтичането на срока на валидност на първоначалното СУМПС, на 20.05.2020г. А. подал до РУ-Бяла при ОДМВР-Русе заявление за издаване на СУМПС, към което приложил Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС№11677/13.05.2016г., съгласно което А. бил с неврологичен статус „кл.здрав“ и не подлежал на освидетелстване от ТЕЛК и Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, чието заключение било „отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория Б“. На основание приложените писмени документи на 13.06.2016г. свидетелството сна А. било подновено, като било издадено СУМПС№282973932 със срок на валидност 13.06.2026г.

РП посочва, че във връзка с причинена от Д.Х.А. на 19.10.2014г. смърт  по непредпазливост при управление на МПС през 2018г. в ОС-Русе било образувано НОХД№212. В хода на съдебното производство А. представил пред РОС медицински документи – Служебна бележка от 26.10.2018г., направление за хоспитализация от 23.10.2018г., Етапна епикриза от 23.10.2018г., медицинско удостоверение от 22.11.2018г., Епикриза и болничен лист. Видно от епикризата А. е бил хоспитализират в УМБАЛ „Медика“ на 26.10.2018г. по КП№56 и бил изписан с окончателна диагноза „Увреждане на лумбосакрални коренчета, некласифицирани другаде“. Съгласно анамнезата от около един месец преди постъпването в ЛЗБП се появили болки в кръста с ирадиация към двата крака, постепенно болката в кръста се усилила и се появили болки по бедрата и подбедрицата, от около една седмица болките били не само при движение и го насочил за стационарно лечение по спешност. След проведено лечение на 31.10.2018г. А. бил дехоспитализиран с подобрение.

Така изложените факти се установяват от събраните в хода на проверката материали: справка от извършена полицейска проверка, писмени обяснения и др.

Анализът на приложените по преписката материали и изнесените обстоятелства налага следните правни изводи: При извършена обективна, всестранна и пълна проверка от органите на МВР не са събрани данни по смисъла на чл.211, ал.1 от НПК, от които може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от общ характер. От събраните данни се установява, че към 2016г. в медицинската документация, послужила за подновяване на свидетелството за управление на МПС на А. не са били налице данни за каквото и да е заболяване. Видно от Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС №11677/13.05.2016г., А. бил с вътрешен, неврологичен и хирургичен статус „кл.здрав“ и не подлежал на освидетелстване от ТЕЛК. Съгласно приложената Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, А. „отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория Б“. През 2018г. здравословното състояние на А. се влошило, което наложило неговата хоспитализация по спешност. От приложените писмени документи, както и обясненията на Д.С.Р., общо практикуващ лекар на А. от около 10 години, на последния били извършени редовни годишни профилактични прегледи, при които не са били установени, съответно в медицинската документация  не били отразени оплаквания. През 2018г. А. запознал да страда от болки и скованост в гърба, кръста и мускулите на долните крайници, което довело до лечението и хоспитализирането му. Видно от обясненията на лекаря-специалист д-р Р.Д.И. – „през последните няколко години действително съм приемала и преглеждала пациент с имена Д.Х.А.“. От изложеното безспорно се установява, че не са налице данни за съставяне на документи с удостоверени неверни обстоятелства и изявления, както и за съзнателното им ползване.

Поради изложеното намира, че са налице основанията, които изключват образуването на наказателно производство – деянието не е извършено по смисъла на чл.24, ал.1, т.1, пр.1 от НПК. Затова постановява, че отказва да образува наказателно производство за престъпление от общ характер и прекратява пр.пр.3501/2020г. по описа на РП-гр.Русе.

 

ПОДАДОХ ЖАЛБА ДО ОП-РУСЕ

На 19.10.2014г. в с.Ценово, водачът Д. Х.А. с ЕГН, управлявайки лек автомобил марка “Мерцедес”, модел „Е250ТД” с рег.№Р при нарушаване правилата за движение по пътищата предизвикал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост причинил смъртта на Т.Г.Х.

В хода на съдебното производство срещу Д. А. беше представена медицинска документация, от която е видно, че е болен от неврална мускулна атрофия по рождение с прогресиращо развитие. Същият не се яви на няколко съдебни заседания, тъй като поради влошаване на здравословното му състояние не можел да стъпва на краката си, което наложило болничното му лечение.

Д.А. има свидетелство за управление на МПС от 2006г. с валидност до 2016г. През 2016г. А. е подновил СУМПС, като за целта е представил медицинско свидетелство. Тъй като това заболяване засяга крайниците, аз лично считам, че хората, страдащи от него, не са годни да управляват МПС.

Посочих, че на 22.06.2020г. изпратих молба до РП-гр.Русе, с която помолих да бъде извършена проверка, тъй като в мен възникна съмнение за това какво медицинско свидетелство е представил Д. А.при подновяване на свидетелството си, кога е издадено и какви обстоятелства са вписани в него с оглед наличното му заболяване.

С Постановление от 24.11.2020г. РП отказва да образува наказателно производство за престъпление от общ характер и пр.пр.№3501/2020г. по описа на РП – Русе, преписка №336000-5107/2020г. по описа на ОДМВР – гр. Русе е прекратена.

Посочих, че прокуратурата намира, че при извършената проверка от органите на МВР не са събрани данни по смисъла на чл.211, ал.1 от НПК, от които може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление от общ характер. Посочва се, че от събраните данни се установява, че към 2016г. в медицинската документация, послужила за подновяване на свидетелството за управление на МПС на А., не са били налице данни за каквото и да е заболяване.

Прокурорът приема, че здравословното състояние на А. се е влошило едва през 2018г., т.е. 2 години след като е подновил своето СУМПС, при което е представил удостоверение за здравословно състояние на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС №11677/13.05.2016г., съгласно което А. бил с неврологичен статус „кл.здрав“ и не подлежал на освидетелстване от ТЕЛК. А. е представил също и Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, чието заключение било „отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория Б“. Районна прокуратура обсъжда единствено представената медицинска документация пред ОС-гр.Русе, като игнорира представената такава пред АС-гр.Велико Търново. В хода на ВНОХД№292/2018г. по описа на АС-Велико Търново беше представена етапна епикриза от МЗ „АГПСИМПОТ Ортомедикс“ ООД, от която е видно, че А. е болен от неврална мускулна атрофия по рождение с прогресиращо развитие, особено силно изразено през пубертета и ранното юношество.

От обясненията на Д. С.Р. – общопрактикуващ лекар на А. от около 10 години, на последния били извършвани редовни годишни профилактични прегледи, при които не са били установени, съответно в медицинската документация не били отразени оплаквания. Недоумявам как с болест по рождение с прогресиращо развитие, особено силно изразено през пубертета и ранно юношество личният лекар на А. изобщо не е знаел за същото, а според него А. не е имал никакви оплаквания за последните 10 години, което автоматически включва и периода след 2016г. В хода на воденото срещу него наказателно производство обаче болестта изведнъж се задълбочава толкова много, че подсъдимият беше хоспитализиран няколко пъти, така че да не може да се яви на няколко съдебни заседания.

Предвид гореизложеното считам, че в хода на извършената проверка е допуснат съществен пропуск и не са положени достатъчно усилия за установяване на обективната истина. Считам, че следва да се обърне сериозно внимание на този проблем. Практиката за издаването на медицински документи с невярно съдържание е твърде широко разпространена. Не са малко случаите, при които водачи с ТЕЛК-ове и в тежко здравословно състояние не могат да ходят, но управляват МПС и са постоянна опасност на пътя за нас и за нашите деца и близки. Според медицинските им удостоверения, представяни пред органите на КАТ обаче, те са напълно здрави. Едва когато „се обърне каруцата“, в хода на наказателното производство се представя всевъзможна медицинска документация, от която е видно, че водачът е бил болен, но вече с друга цел. В настоящия случай заболяването на А. е доста сериозно и засяга крайниците. Аз лично считам, че хората, страдащи от него, не са годни да управляват МПС. В случай, че А. е болен по рождение, това означава, че той е бил сериозна заплаха на пътя още от придобиването си на правоспособност.

Поради горното помолих ОП да отмени Постановление от 24.11.2020г. по пр.пр.№3501/2020г. на РП-гр.Русе и да разпореди да бъде направена нова по-задълбочена проверка на медицинската документация, представена от Д. А. както пред ОС-Русе, така и пред АС-Велико Търново. Посочих, че считам, че е редно да бъде изискана и медицинската документация от НЗОК за евентуално извършени прегледи при специалисти, провеждани лечения и закупуването на лекарства, отпускани от Здравната каса, а при съмнения да бъде назначена и СМЕ.

Постановлението беше отменено, а лекарят беше осъден.

ПРИСЪДА

№ 6

гр. Бяла, 03.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА в публично заседание на трети ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

                                             Председател: Атанас В. Д.

при участието на секретаря Михаела Г. Пенева и прокурора Е. Г. Н.

като разгледа докладваното от Атанас В. Д. Наказателно дело от общ характер № 20224510200104 по описа за 2022 година

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимата Д. С. Р. – родена на ………г. в с.Г., обл.Б., живуща в гр.Р., ул.“Д.К.“ № ., вх., ет.., ап.., българска гражданка, с висше образование, вдовица, неосъждана, общопрактикуващ лекар, ЕГН **********, за

        ВИНОВНА в това, че на 13.05.2016г. в с.Ц., обл.Р., в качеството си на общопрактикуващ лекар, регистрирана в Регионална Здравна инспекция – Русе с УИН № 1900000218, снабдила лицето Д. Х. А., ЕГН ********** от с.Ц., обл.Р., с лъжливи свидетелства за състоянието на здравето му – Удостоверение № …….г. за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС – Приложение № 3 към чл.9, ал.1 от Наредба № 3/11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории на МЗ и Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС издадено на 13.05.2016г. – Приложение № 4 към чл.9, ал.1 от Наредба № 3/11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории на МЗ, като удостоверила, че Д. Х. А. е клинично здрав и физически годен за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, когато не действа като длъжностно лице, поради което и на основание чл.312, ал.1 от НК и чл.305, ал.5 от НПК, я

ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и  НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 (ХИЛЯДА) ЛЕВА в полза на

1

държавата, платими по сметка на Районен съд – Бяла.

ОСЪЖДА подсъдимата Д. С. Р., с установена по делото самоличност да заплати в полза на държавата сумата в размер на 746,52лв. – разноски за експертизи на досъдебното производство, по сметка на ОДМВР – Русе.

ОСЪЖДА подсъдимата Д. С. Р., с установена по делото самоличност да заплати по сметка на Районен съд – Бяла сумата в размер на 213,10лв. разноски в производството.

 

        ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес пред Окръжен съд – Русе.

Съдия при Районен съд – Бяла: ___________/п/____________

2

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.