fbpx

За тротинетките

 
За да участват в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всички индивидуални електрически превозни средства, така наречените тротинетки, към които спадат и инвалидните скутери, трябва да изпълняват всички правила, касаещи велосипедистите и да имат изправни:
1. спирачки;
2. механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад
 
Водачите са длъжни:
1. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да имат светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани;
2. да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управляват индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
4. да се движат с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
5. да ползват каска, ако е на възраст до 18 години.
 
На водачите на индивидуални електрически превозни средства е забранено:
1. да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
2. да се движат в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;
3. да се движат по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
5. да превозва други лица;
6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.
 
Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:
1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.