fbpx

Към пешеходците, ако не искат да станат жертви на ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Съвети към всички пешеходци:

 • не пресичайте на необозначени за целта места
 • ако в близост няма пешеходна пътека, трябва да знаете, че продължението на тротоарите е със статута на такава – ТОВА Е ДОБРЕ ДА ГО ЗНАЯТ И ВОДАЧИТЕ НА МПС
 • тъй като водачите са длъжни да ви осигурят предимство, само ако сте стъпили на пешеходната пътека, което за мен си е направо самоубийствено, вдигнете ръка, за да дадете знак, че искате да пресечете
 • не пресичайте, докато не се уверите, че водачът ви вижда – НАПРАВЕТЕ КОНТАКТ ОЧИ С ОЧИ
 • ВНИМАВАЙТЕ, АКО ЕДНО МПС СПРЕ, ЗА ДА ВИ ПРОПУСНЕ – СЛЕДВАЩОТО ДО НЕГО МОЖЕ ДА ВИ УДАРИ
 • не се надлъгвайте с водачите – ако ви направят знак да преминете, направете го – не са малко случаите, при които пешеходецът и водачът си ръкомахат и накрая тръгват и двамата – ударът е неизбежен
 • ако ви се налага да вървите по пътното платно – вървете плътно в ляво срещу посоката на движение на МПС – когато идва МПС се дръпнете – не сте царе на пътя
 • не говорете по телефона и не си пишете СМС, докато предичате – на МПС му трябва много повече време, за да спре – от това, че сте на пешеходна пътека, няма да ви боли по-малко, след като ви ударят

⚠️ Моля ви, колите спират по-бавно, а пострадалият винаги е пешеходецът!!!

За всяко ПТП с пешеходец вина имат и двамата. Независимо дали сте на пешеходна пътека или не, щом пресичате територия, по която обичайно се движат МПС вие сте В ОПАСНОСТ.?

✅ Моля ви, уверете се, че не приближава МПС, моля ви уверете се, че ако приближава, водачът му ви вижда и ще ви осигури предимство.

♥️♥️♥️ Моля ви – вашият живот е по-важен от вашето предимство. ♥️♥️

 

Ето какво казва ЗДвП за пешеходците:

Чл. 113. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм., бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 1. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

(2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Чл. 114. На пешеходците е забранено:

 1. да навлизат внезапно на платното за движение;
 2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
 3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

Чл. 119. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 54 от 2010 г.; доп., бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) (1) При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.

(2) При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.; доп., бр. 54 от 2010 г.) Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците.

(5) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

ПТП с пешеходци

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.