fbpx

ПТП на пешеходна пътека

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Първото важно нещо, което трябва да знаят пешеходците е, че правото им да пресичат на пешеходна пътека, е абсолютно, но при спазване на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.

Това, което трябва да знаят водачите, причинили ПТП на пешеходна пътека е, че пострадалият, дори и да иска, не може да прекрати делото срещу тях.

Това, което трябва да знаят всички, е че ако се касае за ПТП на пешеходна пътека, което в същото време е настъпило на червен сигнал на светофарната уредба, съгласно съдебната практика не се счита за ПТП на пешеходна пътека, тъй като сигналите на светофарите имат преимущество пред наличието на пешеходни пътеки.

 

И сега да обясня:

1. Правото на пресичане на пешеходците на пешеходна пътека е абсолютно, но не съвсем, защото те трябва да спазват на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП

Съгласно т.6 от ТР №2 от 22.12.2016г. по т.д.№2 от 2016г. правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно, в зависимост от мястото на пресичане е:

а) Абсолютно, на специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, като се упражнява при спазване на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.

Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното платно за движение на специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и ако пешеходецът е нарушил правилата на чл.113 и чл. 114 от ЗДвП.

б) Абсолютно, на регулирано със светофарна уредба място при навлизане на разрешен за пешеходеца сигнал на светофарната уредба.

Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на местата, регулирани със светофарни уредби, в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и само ако пешеходецът не е спазил светлинната сигнализация на светофарната уредба.

в) Абсолютно, на място, което е продължение на тротоарите и банкетите върху платното за движение на кръстовище, като се упражнява при спазване на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.

Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното платно за движение, на място, което е продължение на тротоарите и банкетите върху платното за движение на кръстовище в случаите, когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата, ако пешеходецът е нарушил правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП;

г) Не е абсолютно при пресичане на пътното платно на нерегламентирано за тази цел място и пешеходецът трябва да съобразява правилата на чл.113, т.т. 1, 2 и 4 и чл. 114 от ЗДвП.

Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец, ако той не се е съобразил с ограниченията на чл.113, ал.1,т.т.1,2 и 4 и чл.114 от ЗДвП и задължението да отиде на пешеходна пътека, когато в близост има такава.

Т.е. дори и когато пешеходците пресичат на пешеходна пътека и/или на зелен светофар, те са длъжни да изпълнят своите задължения по чл. 113 и чл.114 от ЗДвП. Какво гласят те:

Чл. 113. (1) При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 4. да не преминават през ограждения от парапети или вериги.

(2) Извън населените места и по двулентовите двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, като при това спазват правилата по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Чл. 114. На пешеходците е забранено:

 1. да навлизат внезапно на платното за движение;
 2. да пресичат платното за движение при ограничена видимост;
 3. да извършват търговия и услуги на платното за движение.

Като ответна реакция на тълкувателното решение законодателят въведе една ал.5 на чл.119 от ЗДвП, съгласно която „При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие.“

С тази разпоредба се отмени приетото от ВКС съпричиняване при пресичане на пешеходците на пешеходна пътека.

Това обаче не отменя факта, че ако водачът се е движил с разрешена и съобразена скорост, но пешеходецът скочи пред автомобила, то водачът няма да бъде осъден, а на основание чл.15 от НК ще се приеме, че е налице случайно деяние.

Какви са задълженията на водачите на МПС:

Чл. 119. (1) При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.

(2) При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.)

(4) Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците.

(5) При пътнотранспортно произшествие с пешеходец на обозначена пътна маркировка „пешеходна пътека“, когато водачът е превишил разрешената максимална скорост за движение или е нарушил друго правило от Закона за движението по пътищата, имащо отношение към произшествието, пешеходецът не се счита за съпричинител за настъпване на съответното произшествие.

Чл. 120. (1) Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:

 1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването – да спре пред пешеходната пътека;
 2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването – да пропусне пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека;
 3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре и да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.

(2) Когато пешеходец, стоящ на банкета или тротоара, сигнализира с ръка за намерението си да премине по пешеходната пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен, без да създава опасност за движението, да спре, за да пропусне пешеходеца.

2. При ПТП на пешеходна пътека пострадалите нямат право да заявят, че не желаят да съдят виновния водач

Съгласно ал.2 от чл.343 на НК „Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:

– за престъпления по ал.1, буква „а“;

– за престъпления по ал.1, буква „б“, когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.“

Тъй като причиняването на телесни повреди при ПТП, настъпило на пешеходна пътека, е квалифициращо обстоятелство съгласно чл.343, ал.3, то не попада в обхвата на ал.2 и наказателното производство срещу виновния водач не може да се прекрати по желание на пострадалите.

Това води до следния проблем: Тъй като делото не може да бъде прекратено и виновният за ПТП водач при всички случаи ще бъде наказан, пред него остава открита единствено възможността да се опита да прехвърли цялата или поне част от вината на пешеходеца. Виновните и техните защитници се опитват да направят 2 неща: или да изкарат, че пострадалият е изскочил внезапно пред автомобила и водачът му, макар и да е карал с разрешена и съобразена скорост, не е можел да предотврати ПТП, или че ПТП не е станало на пешеходната пътека, а примерно 1-2-3 метра преди или след нея.

Затова е важно:

 • внимателно и подробно да обясните къде точно сте пресичали
 • колко крачки сте направили преди да ви ударят
 • откъде накъде сте пресичали, за да не се опитат да обърнат посоката ви на пресичане
 • с каква скорост сте пресичали
 • огледали ли сте се преди това
 • видели ли сте автомобила и ако не сте, защо според вас не сте, а ако сте го видели, защо не сте спрели и не сте го изчакали
 • ако има видеокамери, да се изискат записите
 • да се опитате да намерите колкото се може повече свидетели – още, докато сте там или в последствие чрез тел.112 или чрез хора от близките обекти, ако има такива

3. При ПТП на пешеходна пътека светофарната уредба има предимство пред пешеходната пътека

Съгласно чл.6, т.1 от ЗДвП Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка, като съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗДП съобразяването следва именно тази последователност и степенуване. При наличие на работеща светофарна уредба участниците в движението, в т. ч. и пешеходците, дължат съобразяване със светлинните сигнали и само при несъответствие, следват указанията на пътните знаци и на последно място – на пътната маркировка. Пешеходците имат своите задължения (чл.113 от ЗДвП) и забрани (чл.114 от ЗДвП). Едно от задълженията им е това по чл.113, ал.1, т.3 от ЗДвП – да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика. Нарушаването на което и да е от правилата за движение, води до изгубване на предимството за пешеходеца, без обаче да елиминира задълженията на водачите на МПС за избор на безопасна скорост при преминаване.

Текстът на чл.120 от ЗДвП се явява специален по отношение на този на чл.119.

Прочитът на двете разпоредби установява, че чл.119, ал.1 касае пешеходна пътека въобще, докато тази по чл.120 се отнася до пешеходна пътека, регулирана с пътен светофар или регулировчик. Поначало е ясно, че всеки водач на нелрелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващи по нея пешеходци; но специално по отношение на пешеходна пътека, сигнализирана със светофар, стъпилите и преминаващи през нея на разрешителен сигнал пешеходци, които не са успели да се изтеглят в хода на зеления за тях сигнал на светофарната уредба, при всички случаи следва да очакват да бъдат пропуснати от водачите на превозни средства, за които вече е разрешено преминаването. На последните пък е вменено такова задължение.

Поради тази причина, когато има и светофар и пешеходна пътека водачите не следва да отговарят за нарушение на разпоредбата на чл.119 от ЗДвП, а на тази по чл.120. Съгласно т. 6, б. „б“ от ТР № 2/22.12.2016 г. по н.д. № 2/2016 г. на ОСНК на ВКС пресичането на пешеходците на местата, регулирани със светофарни уредби, включително и на такива, предназначени специално за пешеходци, следва да става съобразно вида на светлинните сигнали. В тези случаи пешеходците не се ползват от предимство за преминаване, тъй като имат забрана за такова свое действие при липса на разрешаващ сигнал. В съответствие с т.7 от същото ТР № 2/2016г. на ОСНК на ВКС контролираният съд е обсъдил и приложимата в случая специална разпоредба на чл.120 от ЗДвП, визираща задълженията на водача на МПС, свързани с предимството на пешеходец, пресичащ на пешеходна пътека, регулирана от светофарна уредба.

4. Съгласно разпоредбата на чл.343, ал.3 от НК, ПТП на пешеходна пътека е квалифициращо обстоятелство

от тук следват 2 неща:

 • както написах по-горе, наказателното дело НЕ може да се прекрати по желание на пострадалия
 • наказанията, които се предвиждат са по-тежки и съответно НЕ може да намери приложение разпоредбата на чл.78а от НК и водачът да се размине само с глоба

Поради това път водачите започват битки в съдебните зали, за да докажат, че изобщо не са виновни за ПТП или поне, че не е станало на пешеходна пътека.

Ако няма свидетели и пострадалият НЕ успее да докаже, че ПТП е на пешеходна пътека /защото присъдата не може да почива на предположения и водачът НЕ може да бъде осъден за ПТП на пешеходна пътека, без това да е доказано по безспорен начин/, в гражданското дело срещу Застрахователната компания обезщетението може да бъде намалено на половина.

5. Накрая ще завърша с няколко съвета към всички пешеходци, тъй като считам, че при ПТП на пешеходна пътека, вина имат и те, защото докато МПС има нужда от време, за да спре, то пешеходците могат и да не предприемат пресичане, ако не са сигурни в тяхната безопасност или да спрат по средата на пешеходната пътека, ако се налага

 • не пресичайте на необозначени за целта места
 • ако в близост няма пешеходна пътека, трябва да знаете, че продължението на тротоарите е със статута на такава – ТОВА Е ДОБРЕ ДА ГО ЗНАЯТ И ВОДАЧИТЕ НА МПС
 • тъй като водачите са длъжни да ви осигурят предимство, само ако сте стъпили на пешеходната пътека, което за мен си е направо самоубийствено, вдигнете ръка, за да дадете знак, че искате да пресечете
 • не пресичайте, докато не се уверите, че водачът ви вижда – НАПРАВЕТЕ КОНТАКТ ОЧИ С ОЧИ
 • ВНИМАВАЙТЕ, АКО ЕДНО МПС СПРЕ, ЗА ДА ВИ ПРОПУСНЕ – СЛЕДВАЩОТО ДО НЕГО МОЖЕ ДА ВИ УДАРИ
 • не се надлъгвайте с водачите – ако ви направят знак да преминете, направете го – не са малко случаите, при които пешеходецът и водачът си ръкомахат и накрая тръгват и двамата – ударът е неизбежен
 • ако ви се налага да вървите по пътното платно – вървете плътно в ляво срещу посоката на движение на МПС – когато идва МПС се дръпнете – не сте царе на пътя
 • не говорете по телефона и не си пишете СМС, докато предичате – на МПС му трябва много повече време, за да спре – от това, че сте на пешеходна пътека, няма да ви боли по-малко, след като ви ударят

⚠️ Моля ви, колите спират по-бавно, а пострадалият винаги е пешеходецът!!!

За всяко ПТП с пешеходец вина имат и двамата. Независимо дали сте на пешеходна пътека или не, щом пресичате територия, по която обичайно се движат МПС вие сте В ОПАСНОСТ.?

✅ Моля ви, уверете се, че не приближава МПС, моля ви уверете се, че ако приближава, водачът му ви вижда и ще ви осигури предимство.

♥️♥️♥️ Моля ви – вашият живот е по-важен от вашето предимство. ♥️♥️

–––

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

ПТП на пешеходна пътека

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.