fbpx

Молба до РП-Враца за проверка на медицинско свидетелство на водач, причинил ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

След като подадох молба до КАТ-Враца да се извърши проверка за валидността на свидетелството за правоуправление на водач, представил в хода на наказателното дело доказателства за влошено здравословно състояние и от там ми отговориха, че всичко е наред, тъй като е представено валидно медицинско свидетелство /молбата можете да видите тук/, изпратим Молба до РП-Враца за проверка истинността на издаденото медицинско свидетелство.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

 

 

 

 

МОЛБА ДО РП-ВРАЦА ЗА ПРОВЕРКА НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРИЧИНИЛ ПТП

Обърнах се с молба към РП-Враца за проверка на медицинско свидетелство на водач, причинил ПТП. На 07.01.2018г. между гр.Враца и гр.Оряхово Ц. С. Ц. с ЕГН, управлявайки лек автомобил “Ауди” с рег.№, блъска пресичащите на пешеходна пътека Р. Т. К. и Б. В. Н., които умират.

В хода на наказателното дело беше представена етапна епикриза на Ц., от която е видно, че е болен от редица заболявания.

Ц.Ц. има свидетелство за управление на МПС от 2008г. с валидност до 2018г.

Съгласно НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории – водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност. В Приложение №1 на същата са посочени заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаване на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС, а в приложение №2 са посочени заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК.

На 15.06.2020г. подадох молба до Началника на сектор “ПП-КАТ” РУ „Полиция” – гр.Враца, с която помолих да бъде извършена проверка дали при подновяването на СУМПС на Ц. Ц.са спазени изискванията на НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011г.

Видно от отговора на “ПП-КАТ” РУ „Полиция” – гр.Враца Ц. Ц е подновил своето СУМПС през 2018г., като е приложил карта за медицински преглед съгласно НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011г., издадена от ДКЦ 1 – Враца на 04.09.2018г. и отговаря на изискванията за физическа годност към водачите от категория B, C, E  и не подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.

Предвид гореизложеното, в мен възникнат следните въпроси: какво медицинско свидетелство е представил Ц.Ц. при подновяване на свидетелството си за правоуправление, при условие, че етапната му епикриза е пълна с многобройни заболявания, някои от които доста сериозни, от кого е издадено, кога е издадено и какви обстоятелства са вписани в него.

С настоящата помолих да извършат проверка и ако са налице предпоставките за това, да предприемат нужните действия.

Помолих да бъда информирана за изхода от проверката.

 

ОТГОВОР:

С Постановление за отказ да се образува досъдебно производство прокурор от РП-Враца ме уведомява, че е назначена проверка във връзка с така подадената от мен молба, в хода на която са снети сведения и са изискани документи.

Видно от сведенията на лицето Ц.С.Ц. е, че във връзка с настъпило на 07.01.2018г. ПТП с участието на Ц. В резултат на което умират двама души е било образувано досъдебно производство респ.Ц. е бил осъден от ОС-Враца. Същият посочва, че през м.септември 2018г. валидността на неговото СУМПС е изтекло, като той е предприел действия за подновяването му с ново, което е с валидност до 27.09.2023г. Освен това Ц. заявява, че в действителност си е извадил карта за медицински преглед от ДКЦ 1 – Враца, като е преминал медицински преглед, който е удостоверил, че има физическа годност за водач на МПС от категория „В“, „С“, „Е“, като според него не е подлежал на освидетелстване от ТОЛЕК. Отделно от горното, Ц. посочва, че няма издадено ТЕЛК решение на негово име и никога не е имал, като същият навежда данни, че във връзка с Присъдата на ОС-Враца към момента е лишен от правоуправление за 2 години и 8 месеца.

По преписката са снети сведения от Д.Г.П. – лекуващ лекар на лието Ц.С.Ц, който е категоричен, че пациента му не е освидетелстван от ТЕЛК за заболяванията си, като тези заболявания, които са констатирани от него, не пречат на физическата му годност за водач на МПС и притежаването на СУМПС, като Цветков при тези заболявания не подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК. В допълнение на сведенията си, медицинското лице П. Навежда и данни, че по повод констатираната и отразена в медицинските документи /етапна епикриза/ загуба на слуха на пациента му Ц., той е издал амбулаторен лист и медицинско направление, като това се е случило на 02.05.2007г., като след това пациента Ц. се лекувал, като е посещавал кабинет „Уши, нос, гърло“, при което вследствие на проведеното лечение, това заболяване повече не фигурира в етапната епикриза на Ц.С.Ц.

Освен това П. Заявява, че подобен тип загуби на слуха са временни и че може да се получи вследствие на настинка или грип.

По преписката е изискано Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС/ на името на Ц.С.Ц. от 04.09.2018г., като в него са отразени заключения, че Ц. не подлежи на освидтелестване от ТОЛЕК и че отговаря на изискванията за физическа годност.

След като се е запознал със всички приложени материали по преписката, прокурорът счита, че не са налични достатъчно данни да е извърено престъпление от общ характер, тъй като в действителност посочените в епикризата на Ц. заболявания не фигурират в приложения №1 и №2 на посочената по-горе Наредба №3 от 11.05.2011г., респ. лицето Ц.С.Ц. при това положение не подлежал на освидетелстване от ТОЛЕК.

При тези съображения приема, че липсват данни за престъпление от общ характер, респ. не са налице условия за образуване на наказателно производство при условията на чл.207-211 от НПК.

Прокурорът посочва, че са налице обстоятелства, които изключват образуването на наказателното производство – чл.24, ал.1, т.1 от НПК.

Водим от горното и на основание чл.199, чл.213, ал.1, вр.чл.24, ал.1, т.1 от НПК постановява, че отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката.

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.