fbpx

Молба до Народното събрание срещу смяната на подсъдността по гражданките дела за ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

До лятото на 2018г. делата срещу ЗК се водеха в София. Пострадалите можеха да изберат и да ги водят и по мястото на ПТП, но лично аз предпочитах да ги водя в София поради опита на местните съдии, поради наличието на достатъчно вещи лица и въпреки дългото забавяне на делата във времето.

С поредното лобистко изменение и под натиска на съдиите и ЗК това обстоятелство беше променено. Делата вече се водят там, където е станало ПТП или там, където живеят пострадалите.

Обърнах се към Председателя на НС, защото предвиждах множество проблеми, но отговор не получих.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

МОЛБА ДО НС СРЕЩУ СМЯНАТА НА ПОДСЪДНОСТТА ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА ПО ПТП

Обърнах се към Председателя на Комисията по правни въпроси в Народното събрание г-н Кирилов за съдействие във връзка със зачестилите атаки за изменение на ГПК по отношение подсъдността по делата срещу Застрахователните компании и внасянето на поредния Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодексот 22.05.2018г. и по конкретно предложения &2 за изменение на чл.115, ал.2, като думите „Прекият иск на увредено лице, спрямо което застрахователят е отговорен, се предявява и“ се заменя с „Искове за обезщетение по КЗ на увреденото лице срещу застраховател, ГФ и НББАЗ се предявават“ по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие. Като големият проблем тук е с отпадането на „И“, което ще лишава пострадалите от възможността да предявяват своите искове по постоянния адрес на ответника, а именно СГС и СРС.

Очевидно беше желанието на системата да се разтоварят софийските съдилища и да се прехвърли един голям обем от работа на почти бездействащите съдилища /особено районните в малките населени места/. Посочих, че следва да се има предвид обаче следното:

  • По този начин се нарушаваше изначалното още от Римско време правило – actor secquitor forum rei –ищецът следва мястото на ответника. Подсъдността се определя от местожителството на ответника. Тази максима е преповторена и в немския Гражданско-процесуалния кодекс от 1877г. и е актуална и днес в редица съвременни законодателства, включително в българското процесуално право още от Закона за гражданското съдопроизводство от 1891г. Абсурдно е да се променя основно правило, съществуващо от векове, с цел удовлетворяване нуждите и желанията на софийските съдии и поради невъзможността на държавата да се справи със създалата се ситуация по друг, по-рационален начин.
  • Съществен проблем и основната причина да се обърна към Председателя на Комисията по правни въпроси е липсата на вещи лица навсякъде в провинцията. В Ловеч, целия Благоевградски район, Русе, Монтана и много други, чакаме с години или за Авто-технически, или за Съдебно-медицински експертизи. В Монтанско и Благоевградско съдебните лекари са по един и никой не иска да завършва и специализира съдебна медицина. Посочих, че в Русенския университет всяка година завършват десетки инженери, но чакаме по една година именно за АТЕ. Ако вещите лица започнеха да висят в съда и по граждански дела, щеше настъпи пълен хаос до степен да няма кой да прави аутопсиите на починалите и ако сега чакаме година – година и половина, колко ще чакаме тогава?!?
  • Не без значение беше и липсата на нужната подготвеност от страна на съдебните състави и невъзможността на малките съдилища да поемат изведнъж такъв голям обем от дела. Посочих, че със сигурност ще се стигне до задръстване и хаос, което ще рефлектира върху качеството на правораздаване.

С молбата помолих да не се допуска подобно изменение. Посочих, че това няма да помогне, а само ще навреди на по-слабата и уж защитавана с това предложение страна в процеса – пострадалият. Той беше достатъчно защитен, тъй като с изменението през 2017г. му беше дадена възможност да завежда своите искове и пред съдилищата по постоянния му адрес или по местонастъпване на застрахователното събитие.

Ако единствената цел беше да се разтоварят съдилищата в гр.София – ами да се назначат съдии. Ако целта беше да се намира работа на съдилищата в провинцията – ами да се затворят нефункциониращите съдилища. Можеше да се затварят болници поради липса на пациенти и да умират хора заради липсата на медицински грижи, а не могат да се закриват неработещи съдилища!!!!!

Направих уточнение, че следва да се намери друг изход от така създалата се ситуация – като се увеличи броя на съдиите и съдийските помощници в СГС и СРС, изграждане на допълнителна база и прочие.

В отговор на тези атаки, които явно нямаше да спрат, докато съдиите не постигнат целта си, направих едно доста по-разумно предложение, което със сигурност щеше доведе до много по-голям ефект.

Предложих да се внесе за обсъждане предложение за изменение на глава ІХ от НПК – граждански ответник. Много по-разумно и спестяващо много усилия както на страните, така и на съда, ще е, ако се допусне конституирането на Застрахователните компании, ГФ и НББАЗ като граждански ответници в наказателния процес. Едно такова изменение няма да затрудни наказателния процес с нищо, тъй като ще е свързано само с едно единствено допълнително действие – доказване наличието или липсата на застрахователно правоотношение. При предявен граждански иск в наказателния процес срещу подсъдимия на основание чл.45 от ЗЗД или срещу възложилия съответната работа на основание чл.49 от ЗЗД се събират абсолютно всички доказателства, необходими и по делата срещу ЗК, ГФ и НББАЗ. Пострадалите и техните повереници обаче не избираме тази възможност, тъй като изваждането на изпълнителен лист срещу подсъдимия не обвързва по никакъв начин ЗК, ГФ и НББАЗ и те отказват плащане. Това е и причината гражданските съдилища да са затрупани с отделни искове, по които отново се изготвят същите експертизи, разпитват се същите свидетели и се повтаря целия огромен обем от работа, извършена по наказателното дело. Чл.300 от ГПК не ни спестява нищо при граждански дела, заведени преди приключване на наказателното дело, както и в 90% от делата, при които ЗК правят възражение за съпричиняване, което подлежи отново на доказване или отричане. По тези дела отново се изготвят АТЕ, СМЕ и се разпитват вече разпитвани в хода на наказателния процес свидетели.

Едно такова изменение щеше да отвори една нова врата и да даде една нова възможност, от която съм убедена щяха да се възползват доста колеги. Но тя в никакъв случай не трябва да отнема на пострадалите възможността, ако желаят, да водят делата си и по постоянен адрес на ответника.

 

Никой обаче не си направи труда да ми отговори!!!

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.