fbpx

Особено тежък случай при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Легално определение за „Особено тежък случай“ е дадено в чл.93, т.8 от НК:

„Особено тежък случай“ е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.

Това е определението за особено тежък случай за всички видове престъпления, а не само за ПТП.

В т.4 б.“к“ на Постановление №1 от 1983г. на Върховен съд разяснява, когато е налице „Особено тежък случай“ при ПТП:

Най-тежката квалификация – „особено тежък случай“, следва да се конкретизира по своето съдържание във всеки отделен случай с оглед на законното определение, дадено в чл. 93, т. 8 НК. Особено тежък случай на причиняване средни или тежки телесни повреди или смърт на повече от едно лице е този, при който извършеното престъпление по транспорта с оглед тежестта на настъпилите общественоопасни последици и на другите отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. Необходимо е общественоопасните последици да са по-тежки от тези за обикновения квалифициран състав на това престъпление, например да са увредени или причинена смърт на повече от двама души или да е налице освен това и пияно състояние или деецът да е избягал от местопроизшествието. Такива са още и многото груби нарушения на правилата за движение, броят на жертвите или телесно увредените, отрицателни данни за личността на дееца, предишни осъждания, административни наказания за нарушение на правилата за движение или за експлоатация, ремонт и др. Особено тежкият случай предполага едновременната наличност на високата обществена опасност на деянието и на дееца, тежки последици, както и други обстоятелства, които сочат на тежка укоримост на поведението на дееца

Най-важното при особено тежкия случай е фактът, че трябва да са налице едновременно изключително висока степен на обществена опасност и на деянието, и на дееца. Трябва да е налице висока степен на обществена опасност на деянието и висока степен на обществена опасност на дееца.

Практиката изобилства от случаи, в които е налице изключително висока степен на обществена опасност на деянието. Когато например имаме много загинали и/или пострадали. Това обаче не е достатъчно. Трябва да е налице висока степен на обществена опасност и на дееца. Човекът, който е причинил ПТП, също трябва да е с изключително висока обществена опасност. Висока обществена опасност на дееца е налице, когато неговата лична характеристика определя това – има предходни множество груби нарушения на правилата за движение по пътищата, управление с висока скорост, управление след употребата на алкохол, съден е за друго престъпление, причинил е друго ПТП със или без пострадали, съответно многократно е управлявал преди това МПС след употребата на алкохол и т.н.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Особено тежък случай

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.