fbpx

Какви обезщетения се изплащат на близките след причинена смърт при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

В отделен пост и отделно видео съм обърнала внимание на това кой има право на обезщетение.

https://buenova.com/кой-има-право-на-обезщетение-за-птп/

https://www.youtube.com/watch?v=yS1a3EAl_EE

Тук ще обърна внимание на какви видове обезщетения имат право пострадалите и по-конкретно близките на загиналите при ПТП.

  1. Обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от загубата на близък човек

Всички много добре знаят за това обезщетение и в практиката то никога не остава неполучено.

  1. Обезщетение за разходите за погребението на загиналия

Човекът, който плати погребението, трябва да вземе фактура от траурната агенция за доказване на направените разходи.

Някои застрахователни компании отказват да възстановят този разход и възразяват в съда, че това било морален дълг. В по-старата съдебна практика имаше състави, които се съгласяваха с възражението на ЗК, но през последните години разумът надделя и съдилищата са категорични, че сумата за покриване разходите за погребение подлежи на възстановяване.

Разходите за погребението обаче трябва да са разумни. В противен случай искът може да бъде изцяло или частично отхвърлен. Има хора, които погребват близките си в гробници за десетки хиляди левове. Искове в неразумни размери няма как да бъдат уважени.

  1. Обезщетение за издръжка

Право на този вид обезщетение за имуществени вреди имат хората, които са имали право и са били реално издържани от починалия при ПТП преди неговата кончина.

В България при определени обстоятелства право на издръжка имат съпруга/та или родителите. На практика това право се реализира само по отношение на децата. По закон в България родителите са длъжни да издържат своите деца до навършване на 18г. или до навършване на 25г, ако учат във висше учебно заведение. Това е и периодът, за който имате право да претендирате обезщетение за издръжка от застрахователната компания. Тъй като обучението във висше учебно заведение е недоказуемо, когато става въпрос за малки деца, то и претенциите в повечето случаи са за изплащането на издръжка до навършването на 18г.

Как се изчислява издръжката?

За да се изчисли размерът на дължимата издръжка от ЗК, трябва да се установи каква е била тя от загиналия родител. Това се прави с помощта на Съдебно счетоводна експертиза.

За целта се изваждат служебни бележки за доходите и на двамата родители за една година преди ПТП.

Определя се какво е било участието на всеки един от тях в издръжката и отглеждането на децата.

Вещото лице отговаря на въпроса от каква издръжка се нуждаят децата, като разбира се се вземат предвид различните градове, различното обществено положение, различния стандарт на живот, който са имали децата с оглед доходите на техните родители. Съответно, когато родителите са имали по-високи доходи, е нормално децата да са имали и по-големи разходи, като съответно да им се дължи и по-голяма издръжка.

От вече определената издръжка се изважда размерът на наследствената пенсията, която ще получава детето.

Има два начина за претендиране и присъждане на това обезщетение – да изплаща ежемесечно или да се изплати на куп. Независимо как вие ще отправите претенцията си, съдът е този, който ще определи начина на плащане.

Застрахователните компании по тези искове правят едно възражение, че обстоятелството дали детето ще живее до 18г. е бъдещо несигурно събитие. Съдилищата обаче не се връзват на тези възражения и в повечето случаи присъждат обезщетението да бъде изплатено сега и накуп. За всички е ясно, че сумата няма да бъде похарчено така както следва – всеки месец да се теглят парите, но ако се присъди всеки месец да се изплаща обезщетението, това означава родителят да бъде абониран в ЗК, а инфлацията да унищожи парите. Освен това суми от банкови сметки на детето се теглят само с разрешение на Районен съд и това означава всеки месец да се виси и в съда, да се плащат такси, да се разправят с банкови служители и т.н., и т.н.

4. Давностни срокове за изплащане на обезщетения при ПТП

Давността за претендиране на обезщетение от Застрахователната компания е 5 години от датата на катастрофата за неимуществените вреди и 5г. от датата, на която е направен разхода за имуществените вреди.

В случай обаче, че човекът е починал няколко месеца след инцидента и е налице причинно-следствена връзка между неговата смърт и ПТП, тогава давността тече от датата на смъртта, а не от датата на катастрофата. В 5-годишен срок от датата на смъртта, близките на загиналия имат право да претендират обезщетение. Това е нещо, което ЗК се правят че не знаят и се опитват да заобиколят, но има достатъчно съдебна практика в тази връзка. Освен това от години хората не чакат да минат 5г. след смъртта на техния близък, за да заведат дело.

Има случаи на хора в будна кома, които са починали години след ПТП. В този случай давността, както казах, тече от датата на тяхната смърт, а не от датата на катастрофата, каквато претенция имат застрахователите – ако пострадалият е починал след петата година, твърдят, че неговите близки нямат право на обезщетение поради простата причина, че давността била изтекла

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

обезщетения при ПТП

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.