fbpx

От кого пострадалия при ПТП да получи своето обезщетение – от виновния за ПТП водач или от неговия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“?

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

От кого да получите обезщетение, ако сте пострадал при ПТП – от виновния или от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“?

Пострадалият трябва сам да избере дали да насочи своята претенция спрямо виновния за ПТП в наказателното дело, което се води срещу него или спрямо неговия застраховател.

Плюсове и минуси:

– по делото срещу виновния не се дължат никакви такси и разноски – по делото срещу ЗК освобождаването става при определени предпоставки
– делото срещу виновния се води успоредно с наказателното и изпълнителният лист се вади непосредствено след приключването му – делото срещу ЗК започва след приключване на наказателното дело /ако по една или друга причина същото бъде заведено преди това, то може да бъде спряно до приключване на наказателното производство, а, ако не бъде спряно, в хода на делото се събират почти всички доказателства, които се събират и в наказателния процес/ – което ще рече, че срокът за получаване на дължимото обезщетение се увеличава със срока на наказателното производство
– при изваждане на изпълнителния лист срещу виновния в повечето случаи ЗК отказва да изплати сумата по него и това прави делото срещу виновния абсолютно безсмислено, тъй като самият той в повечето случаи не разполага с достатъчно парични средства, за да заплати сумата, за която е осъден. ЗК пък от своя страна отказва изплащане по изпълнителния лист, тъй като не е издаден срещу нея и тя не е участвала в процеса, като не е могла да защити интереса си. За ЗК не е тайна, че в наказателното производство усилията на защитата са насочени основно към вината и размера на наказанието.

Съответно не се полагат усилия за доказване на съпричиняване, за оспорване на близките отношения и претърпените увреждания. Неща, около които се върти целият граждански процес срещу ЗК.
Единствените актове, можещи да установят по безспорен начин настъпването на ПТП са влезлите в сила присъди и решения съда. Дори и необосновано, отказът от страна на застрахователната компания да изплати застрахователно обезщетение преди това е разумен и оправдан от нейна гледна точка, тъй като не е ясно кой е виновен за индицента.

ТР №2 от 2010г. на ВКС

ТР №2 от 2010г. сложи край на порочната практика на съдилищата да прекратяват дела срещу ЗК, когато преди това има изваден ИЛ срещу виновния. Съгласно същото при уважен иск срещу виновния е допустим иск срещу застрахователя. Само плащането на сумата има значение за основателността на иска. Което означава, че ако сте осъдили виновния за ПТП водач, но той не Ви е изплатил дължимата по изпълнителния лист сума, Вие имате право да съдите и ЗК.

Застрахователните компании по застраховка „Гражданска отговорност“

По отношение на ЗК с приемането на новия Кодекс на застраховането пострадалите са длъжни да се обърнат към нея с Молба за изплащане на застрахователно обезщетение по доброволен ред преди да подадат искова молба директно в съда.
Има застрахователи, към които си заслужава да се обърне човек, тъй като би намерил разбиране, уважение и справелвиво обезщетяване с оглед критериите на справедливост в РБ, с оглед съдебната практика и с оглед факта, че все пак сумата се получава веднага.
Но има такива, които или изобщо няма да Ви обърнат внимание, или ще ви изискат една камара ненужни документи, или ще ви предложат мизерна сума.
Така или иначе пострадалият е длъжен да се обърне към ЗК. В противен случай исковата молба ще бъде върната или още по-лошо – искът ще бъде отхвърлен само на това основание.

Изчисляване на обезщетенията на пострадалите при ПТП по застраховка „Гражданска отговорност“

В България все още няма приета единна методика за изчисляване размера на неимуществените вреди и всеки застраховател по свое усмотрение преценява каква сума да предложи. Затова е много важно претенцията да е добре оформена. Адвокат, който е специалист в тази материя, знае как да оформи претенцията Ви, какви документи да представи и как да води преговорите, тъй като има големи амплитуди в размера на предлаганите обезщетения.
Един добър адвокат познава добре съдебната практика и може да ориентира пострадалия за реален размер на дължимото обезщетение. Не е тайна, че адвокат, който е специализиран в тази материя, може да защити правата и интересите на пострадалия пред застрахователя и да съдейства за получаване на обезщетение в пъти по-голям размер.
Най-често срещаният размер на отсъжданите от съдилищата обезщетения при смъртен случай е 100 – 120 000лв. на наследник с оглед възраст, семейно положение, близки отношения, без съпричиняване от страна на пострадалия. През последните години започнаха да се срещат и съдебни решения със суми от порядъка на по 180 – 200 000лв. до 250 000лв. за наследник, което до преди година-две беше напразни обещания.

Не казвам какво е справедливо, а какво отсъждат съдилищата. В България установените лимити все още остават недостижими. Завеждайки нереални искове, в края на съдебния процес Вие ще бъдете осъдени да заплатите на ЗК сериозна сума, представляваща направени от нея разноски, съобразно отхвърлената част от иска. Това означава, че ако бъде заведено дело за 500 000лв., а съдът ви отсъди 100 000лв. върху 400 000лв. Вие ще трябва да заплатите таксите и разноските, направени от ЗК. Би било жалко претенцията на ЗК срещу Вас да е в по-голям размер от получената сума. И това само, защото исковата Ви претенция е в размер на 700 000лв., за нещо, за което не бихте могли да получите повече от 50 000лв.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

застраховка "Гражданска отговорност"

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.