fbpx

Обществено обсъждане на промените на Кодекса за застраховането, свързани с обезщетенията при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

 1. Предложението противоречи на Европейското законодателство и на практиката на СЕС

С Решение по дело 22/12г. и дело 277/12г. СЕС забранява на държавите членки да ограничават изплащаните обезщетения до размери под минимално предвидените в Директива 84/5/ЕИО.

Първа и Втора Директива целят да осигурят свободно движение на МПС и на лицата, които се возят в тях, а така също и че пострадалите от произшествия, причинени от тези превозни средства ще бъдат третирани по сходен начин, независимо от това къде на територията на Съюза е настъпило ПТП – в този смисъл е Решение по дело 300/10г.

Как тогава едно такова изменение на местното ни законодателство, при условие, че за всички ПТП, настъпили на територията на РБългария се прилага българското законодателство, ще защити интересите на чужди граждани, платили по 1000 евро за застраховка Гражданска отговорност в чужда ЗК? Нима тези хора имат вина за финансовото състояние на българските застрахователи, защото при едно такова изменение, въпросните лимити ще важат и за тях.

Такива лимити съществуваха в Гражданския кодекс на РЧехия, но държавата беше принудена и измени като премахна тези ограничени именно в резултат на цитираната съдебна практика на СЕС.

 1. Обратното действие, което се предлага е направо абсурдно.
 • Това означава, че пострадалите ще трябва да връщат парите, които са получили, защото същите ще се явят недължимо платени
 • Как точно ще се защити гарантираното от КРБ равенство на гражданите, ако по една или друга причина един от правоимащите вече е получил своето обезщетение в размер на например 80 или 100 000лв, а другите все още не са. Как точно ще се обосноват вносителите на законопроекта за това, че за едни и същи вреди едни лица ще получат 4 или 5 пъти по-малки обезщетения от други?
 • Какво ще се случи с всички дела, които вече са заведени за искове от по 100 или 200 000лв.? Сумата от 20 000лв няма да бъде достатъчна, за да покрие разноските по тези дела върху отхвърлената част от иска?
 1. Къде в прилаганите суми е предвидена спецификата на всеки отделен случай?

Нима няма значение дали е умряло дете на 50 години на жена на 75 или 5-10 годишно дете?

Нима няма значение дали е умряла майката на непълнолетни деца или 80 годишна жена, чиито деца вече имат собствени внуци?

Абсурдно е дори и да се приеме някаква таблица, пострадалите да бъдат лишени от правото си да докажат своята изключителност на конкретния случай в съда?

 1. Как ще защити Менда минималната разлика между 15 и 20 000лв.

Смята ли, че едно невръстно дете търпи почти същите болки и страдания от смъртта на майка си, както и неговата леля?

 1. Неправомерно се тръби, че причина за това е разширения кръг на правоимащите с ТР№1/2016г. от 06.06.2018г. по ТД№1/2016г. и се говори, че видите ли вече имало Решение на ВКС, с което били присъдени 70 000лв. на брата на загинало момиче.

В Решение №206 от 26.10.2018г. по т.д. №670/2017г. на ВКС стриктно е спазено изискването на ТР – да са налице „Доказани особено близки връзки с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.“ и същите изрично са изследвани и установени.

Въпрос на доказване ще е всеки желаещ да получи обезщетение да установи и докаже по безспорен начин създадената трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпените от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени. Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.

Възможността за обезщетяване на други лица, извън изброените в остановление № 4/61 г. и Постановление на 5/69 г., следва да се допусне като изключение – само за случаите, когато житейски обстоятелства и ситуации са станали причина между починалия и лицето да се породи особена близост, оправдаваща получаването на обезщетение за действително претърпени неимуществени вреди (наред с най-близките на починалия или вместо тях – ако те не докажат, че са претърпели вреди от неговата смърт).

 1. С едно такова изменение вносителите на законопроекта сами разширяват кръга на правоимащите, защото ЗК ще са длъжни да изплащат на всички братя и сестри по 15 000лв, а не както предвижда ТР само по изключение
 2. Къде са предвидени лихвите за забава – нима хората, които поради забавяне на НД са чакали с години ще трябва да получат обезщетение като тези, които са изгубили близък през настоящата година?
 3. Взет ли е предвид факта, че често ЗК отчитат наличието на съпричиняване от пострадалите, което оценяват на 50 до 90%. Съпричиняване, което след това или не бива доказано в гражданския процес или се отича от съда като 15 или 20%.
 4. Как ще бъде обоснован факта, че болките и страданията на близките на загинали при друг вид престъпления ще бъдат обезщетявани 5-торно по-високо
 5. Как ще бъде предотвратена следната ситуация и ще бъде защитен бизнеса

Става ПТП, което в същото време е и трудова злополука. Работникът не е виновен за инцидента. По ГО на близките ще им бъде заплатено по 20 000 лв, но същите могат да осъдят работодателя за 100 000лв.

 1. Ако ЗК искат да намалят разходите си
 • Работете с юрисконсулти, а не с адвокати, на които плащате хиляди левове хонорари, а след това нашите хонорари са ви трън в очите
 • Увеличете ГО за джигитите на пътя
 • Предприемете мерки за намаляне на пътните инциденти
 • Плащайте извъсдъбено справедливи обезщетения, за да се освободите от отговорността за лихви и адвокатски хонорари
 • Прекратете порочната практика румънци и македонци да карат коли с БГ и да причиняват ПТП в чужбина

12. Виждам резон в една такова лимитиране на обезщетенията, но в обратния смисъл – не по-малко от …. и сумите да бъдат съобразени със съдебната практика – така ЗК ще спрат да се подиграват с пострадалите – нещо, което вие в момента направихте на национално ниво.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.