fbpx

Обезщетение на пострадали с телесни повреди след ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!! 

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

На какви обезщетения имат право пострадалите при ПТП, на които са им причинени телесни повреди

  1. Обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания на пострадали при ПТП

Пострадалите при ПТП, на които са причинени телесни повреди, независимо дали става въпрос за леки, средни или тежки телесни повреди, имат право на обезщетение за причинените им болки и страдания, които са  претърпели в резултат на инцидента.

Обезщетението на пострадалите за неимуществените вреди се определят от съда по справедливост, а при извънсъдебните споразумения се определят от експертна комисия към съответната Застрахователна компания.

В България не съществува методика, някакъв вид таблица, в която да са разписани размерите на различните обезщетения според причиненото увреждане. Всяка една от застрахователните компании си е разписала собствени правила и е определила сама за себе си ориентировъчни суми – за различните увреждания какво обезщетение да предложат на пострадали, но между отделните компании за едно и също нещо има драстични разлики в предлаганите обезщетения.

Като цяло сумата на обезщетението за неимуществените вреди е напълно имагинерно, защото за едно и също нещо различните съдии също присъждат различен размер на обезщетенията.

При определяне на обезщетението за неимуществените вреди се вземат предвид:

– увреждането

– проведеното лечение – наложил ли се е престой в лечебно заведения, операции, поставянето на импланти и т.н.

– възстановителния период – за колко време са отшумели болките и страданията и за колко време пострадалият се е възстановил от травмите

– възстановяването на пострадалия – възстановил ли се е напълно пострадалия или има остатъчни увреждания, които ще останат за цял живот – ако се касае за счупен крайник например, има ли ограничения в неговото движение

Ако ви е счупена ръката и тя се е възстановила на 100%, обезщетението ще е едно. Ако обаче движението на ръката няма да се възстанови напълно или пък става въпрос за музикант, който си изкарва прехраната с тази ръка, тогава размерът на обезщетението ще е значително по-голям. Друг пример е, ако имате счупен крак и не можете да го възстановите напълно – не можете да го сгъвате напълно и това не ви позволява да тичате, да слизане по стълби, да клякане. Или пък някакво скъсяване, което съответно води до нарушаване на походката, трудно стоене в изправено положение, от там се стига и до съответно натоварване на таза, което води до неговото изкривяване и така нататък. Всички тези неща се вземат предвид при определяне на обезщетението и затова за лично съм категорично против рамкирането на уврежданията в някаква таблица.

Ако ще водите дело или ако има съмнения за това до каква степен човек ще се възстанови от увреждането, е добре да се изчака малко преди да се подпише споразумение със ЗК или преди да се заведе гражданското дело.

Уврежданията, подлежащи на обезщетяване се доказват с медицинска документация. Болките, страданията и неудобствата по време на възстановяването със свидетелски показания.

  1. Обезщетение за имуществени вреди – разходи за лечението на пострадали при ПТП

Това са пирони, планки, операции, консумативи, лекарства, рехабилитации.

Тези вреди се доказват с фактури с касови бележки или банков ордер, доказващи плащането. Фактурата задължително трябва да е на името на пострадалия и да е съпроводена с лекарско предписание. Ако става въпрос за лекарства, задължително трябва да бъдат описани поименно във фактурата. Също така трябва да се докаже, че са предписани от лекар.

По гражданските дела срещу застрахователните компании задължително се поставя към вещите лица по съдебно-медицинската експертиза въпросът – свързани ли са направените разходи с лечението на травмата от ПТП. Ако например сте си закупили лекарства за високо кръвно и претендирате разходите да ви бъдат възстановени, това няма как да стане поради простата причина, че не са свързани с травмата.

  1. Пострадалите при ПТП имат право да им бъдат възстановени и разходите за хоспис или болногледач.

Възстановяването на разходите отново става на база на издадена на името на пострадалия фактура. С едно изключение. Ако за пострадалия се грижи негов близък, който поради тази причина не може да ходи на работа. В този случай не се изисква пострадалия да е плащал на съпругата си, но трябва да се знае, че се изплаща обезщетение, такова каквото се следва за болногледач. Ако този човек преди ПТП е получавал трудово възнаграждение в размер на 2000лв. няма да се изплати тази сума, такава каквито са възнагражденията за болногледачи. Същото важи и в обратния случай.

Как се определя обезщетението на пострадалите за болногледач, ако не се претендира на база на фактури?

С експертиза. В гражданското дело, когато се претендира обезщетения за болногледач, в случаите в които близък се е грижил за пострадалия, се прави съдебно-счетоводна експертиза, с помощта на която се установява какви са възнагражденията за болногледач в съответното населено място. Не пропускайте да претендирате и сумите, които се дължат за осигуровки, защото е добре тези хора да имат договор с пострадалия, на база на който да им се плаща възнаграждение и да се осигуряват. В противен случай, ако се касае за един по-дълъг период от време, през което този човек няма да може да ходи на работа, той ще остане неосигурен и ще има сериозни затруднения, когато дойде ред да се пенсионира или ако на свой ред се разболее.

  1. Пострадалите при ПТП имат право на обезщетение за пропуснатите ползи от неполучено трудово възнаграждение.

От тази възможност могат да се възползват хора, които са се осигурявали преди ПТП на реалните си доходи. Много често в практиката си имам случаи, в които пострадалият преди ПТП или е работил в сивия сектор, или се е осигурявал на минимума, но е получавал примерно 1200лв. заплата. И като стане ПТП искат да претендираме цялата сума от 1200лв. Това няма как да стане. Законите трябва да се спазват и няма как системата да толерира укриването на данъците, в които влизат и дължимите осигуровки. Пострадалият ще получава обезщетение за пропуснати ползи върху сумата, която може да докаже, а това е тази, върху която е бил осигуряван.

Какво се плаща?

Изплаща се разликата между изплатения болничен и възнаграждението, което би получавал пострадалият от ПТП, ако ходеше на работа.

Как се изчислява тази сума на обезщетението?

Взема се от работодателя или от счетоводството справка за това какво възнаграждение е получавал човекът 1г. назад. Изчислява се средноаритметично какво възнаграждение е получавал и се изважда сумата, която е получил от общественото осигуряване, която сума също се доказва със справка от НОИ. Ако обаче няколко месеца преди ПТП пострадалият е сменил работата си или е бил повишен/понижен, това също ще се вземе предвид.

Тези изчисления се правят отново от вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза.

  1. Ексцес

Това е усложнение, което не е съществувало и не е било обезщетено от застрахователната компания. Нещо, което е пряко свързано и произтича от травмата от ПТП, но се е проявило на следващ етап. Например посттравматична епилепсия.

  1. Давност

Давността за неимуществените вреди е 5 години от ПТП.

Давността за имуществените вреди е 5 години от датата, на която са направени – независимо колко време е минало след ПТП.

Давността за ексцес е 5 години от датата на неговото проявяване.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!! Обезщетение на пострадали.

 

обезщетение на пострадали

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.