fbpx

Претендира ли НЗОК да й бъдат възстановени парите, похарчени за лечението на пострадали при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Попитах НЗОК дали претендира да й бъдат възстановени парите, похарчени за лечението на пострадали при ПТП.

Получих изключително голямо съдействие /възхитена съм/ и изключително интересни отговори. Прочетете ги. Заслужава си.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Молбата до НЗОК във връзка с разходите за лечение на пострадали при ПТП

На основание чл.429, ал.1 от КЗ с договора за застраховка „Гражданска отговорност“ застрахователят:

  1. се задължава да покрие в границите на определената в застрахователния договор застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, които са пряк и непосредствен резултат от застрахователното събитие.

На основание чл.432, ал.1 от КЗ увреденото лице, спрямо което застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“ при спазване на изискванията на чл.380.

Обърнах се към НЗОК, тъй като в мен възникна следният въпрос:

Става пътнотранспортно произшествие, при което има пострадало лице. Лицето се нуждае от медицинска помощ и е прието за лечение в болнично заведение. При лечението му се изразходват средства от НЗОК. Тези средства според мен би трябвало да представляват имуществени вреди за НЗОК, които подлежат на възстановяване от застрахователя на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“.

Исках да знам дали НЗОК претендира тези имуществени вреди от застрахователя на виновния водач по застраховка “Гражданска отгворност”. Въпросът ми е свързан с това, че средствата на НЗОК, с които е заплатено лечението на пострадалия, произхождат от парите на данъкоплатците. Тези имуществени вреди са дължими от застрахователя и следва да бъдат заплатени от него. Не би било редно и аз не съм съгласна обикновеният човек да плаща за нещо, което се дължи от друг

Отговор от НЗОК

С писмо с изх.№23-00-282/11.09.2020г. от НЗОК ме уведомиха, че в българското законодателство съществува специална норма, регламентираща регресния иск на НЗОК в лимитативно уредените хипотези на чл.111, ал.1 от ЗЗО, а именно, че „Средствата, заплатени от НЗОК за лечение при увреждане на собственото здраве или на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването.“

Веднага след този отгово у мен възникна следващият въпрос:

Упражнява ли реално НЗОК правото си на регрес спрямо лица, причинили пътнотранспортни произшествия с пострадали, след употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози? Претендира ли НЗОК възстановяване на сумите, заплатени за лечението на пострадалите и на самия шофьор разбира се?

Има ли механизъм, по който НЗОК бива осведомявана за лечението на пострадали при пътнотранспортни произшествие, при които има основание за регрес и ако да – какъв е той?

В отговор на втория ми въпрос от НЗОК ме уведомиха, че с последните изменения в ЗЗО е въведена законодателна промяна, като в ал.3 от чл.111 е предвидено, че „Административните органи и органите на съдебната власт, пред които с влязъл в сила акт са установени обстоятелства и лица по ал.1, предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите на НЗОК или РЗОК, в едномесечен срок.“

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.