fbpx

Молба до Светия синод за името на ЗК“ДаллБогг: Живот и Здраве“

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

На 07.06.2018г. подадох молба до Светия синод, тъй като считам за непочтено името на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200299615 – гр.София.
Считам, че наименованието на това дружество противоречи на морала и на установените закони в Библията.

Пета книга Моисеева – Второзаконие, глава 5, 7 – 21 гласи:

– „Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.“

Срещнах тази нередност и реших да сигнализирам църковните институции. Светият синод е колективният орган за управление на всяка православна църква.

Реших да се обърна именно към институцията, надявайки се този път да получа поне някакъв отговор, но това така и не се случи. Звънях неколкократно, за да следях какво се случва. Получих благодарности, съпроводени с недоумение как някой си позволява да подтиква българските граждани към безразлично и системно изричане на името Божие, а така също и уверения за спешност. Но уви ….. Размотаваха ме!  Продължавах да звъня, но в отговор получавах само фалшиви уверения, че следващата седмица ще се разгледа. Е, не се разгледа.

Две години по-късно, все още нямам отговор И ОТ СВЕТИЯ СИНОД.

Без да обвинявам никого и да правя хвърчащи изводи във въздуха, цялата тази история ме навежда на мисълта, че на никого за нищо не му пука, освен за собствения му интерес.

Изпитвам и срам, и гняв към това безразличие. 

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

Обърнах се към СВЕТИЯ СИНОД, за да насоча вниманието към Застрахователно акционерно дружество “ДаллБогг: Живот и Здраве”, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1172, район р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, Г.М.Димитров № 1, бл. 0, вх. 0, ет. 0, ап. 0.

Считам, че наименованието на това дружество противоречи с установените от православната вяра нрави, както и установените Божи закони в Библията –  Пета книга Моисеева – Второзаконие, глава 5, 7 – 21. Единият от тях гласи:

  • “Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог; защото Господ (Бог твой) няма да остави ненаказан оногова, който употребява името Му напразно.”

Името на дружеството поставя хората в положение, в което да изричат Името Божие напразно. Това е едно излишно нарушаване на Светия Закон, което не мога да приема за правилно и помолих за съдействие за промянаимето на горепосоченото дружество. Считам, че това е правилният път за изчистване на това недоразумение.

 

Не последва никакъв отговор!!!

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.