fbpx

Молба до Застрахователната компания от пострадали при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Едно от първите неща, които трябва да направите след ПТП е да уведомите Застрахователната компания на виновния водач. Това се прави чрез входирането на  молба до Застрахователната компания – свободен текст. Ако пострадалият е в болница, това може да бъде направено и от някой близък.

Съдържание на Молбата до Застрахователната компания

– Молбата до Застрахователната компания трябва да съдържа информация за ПТП – кога, къде и какво е станало.

– Трябва да се посочи, че виновният автомобил има застраховка към съответната компания.

– Трябва да се опише подробно какви вреди са причинени на пострадалия от ПТП и/или на автомобила му.

– Ако става въпрос за наследници на загинал при ПТП, то тогава молбата трябва да бъде написана и подадена от името на абсолютно всеки един от тях.

Как да подадете Молба до Застрахователната компания

– Молбата трябва да бъде подадена в два екземпляра с описани приложените документи към нея.

– Молбата трябва да се входира в офис на дружеството, а вторият екземпляр трябва да запазите при себе си.

– Върху Вашия екземпляр от молбата трябва да има поставен входящ номер и дата на входиране в ЗК. Това е единственият начин, по който след това може да се докаже, че сте изпълнили своето задължение.

Какво да приложите към Молбата до Застрахователната компания

– Към молбата трябва да се приложи доказателство за настъпването на инцидента

– Най-важното нещо, което трябва да се приложи обаче е банкови сметки на името на всеки един от пострадалите/наследниците. Ако искате парите да бъдат получени от някой друг, изискванията са различни – трябва да има упълномощаване, в което изрично трябва да бъде записано, че пострадалият знае за възможността да получи парите си лично, но въпреки това е съгласен те да бъдат получени от някой друг.

– Доказателството за ПТП, с което можете да се сдобиете най-бързо, е констативния протокол за ПТП – трябва да проверите дали всичко е записано и описано, както трябва, защото всяко едно липсващо нещо може да доведе до съответните неприятности след това.

– Ако се касае за пострадал, тогава към молбата трябва да представите и медицинска документация (ако имате такава). Ако пострадалият все още е в лечебно заведение, то тогава описвате какво му има и представяте допълнително документацията след неговото изписване от болницата.

– В случай, че става въпрос за починал, тогава трябва да се представи смъртен акт от общината, където е станало ПТП и където е починал, удостоверение за наследници , което се вади по постоянния адрес, където е живял починалия преди ПТП. Ако починалият има деца или съпруга, които се явяват наследници и родителите не фигурират в удостоверението за наследници, родството им се доказва с копие от акта за раждане или с удостоверение за родствени връзки. Трябва да се внимава с актовете за раждане, които са съставени отдавна, защото много често има разлика или грешки в имената и фамилиите на родителите и ЗК се заяждат. В такъв случай следва да се извади удостоверение за идентичност на имената.

Срок за подаване на молбата:

С влизането в сила на новия Кодекс за застраховането от 01.01.2016г. беше узаконена порочната практика пострадалите от катастрофи да бъдат притискани веднага да си наемат адвокат и да заведат щета в Застрахователната компания.

Ако по стария Кодекс пострадалите не губеха нищо и нямаха задължението за уведомяване на Застрахователната компания на виновния водач /такова задължение имаше само виновният за ПТП/, то според сега действащите правила, пострадалите имат право на лихва от момента на уведомяване на Застрахователната компания и още по-точно 3 месеца след това /когато изтича срокът на ЗК за произнасяне по образуваната щета/.

Тук проблемите са много, но основното е, че считано от 01.01.2016г. пострадалите са длъжни да уведомят ЗК на виновния водач при първа възможност, защото в противен случай това им губи пари /лихвите, които в последствия няма да имат право да претендират от ЗК/.

И още нещо, което е изключително важно във връзка с това е фактът, че още с подаване на молбата трябва да бъдат посочени банкови сметки на името на всеки пострадал, по които ЗК да може да изплати, ако желае, определеното от нея обезщетение, независимо дали ще получи съгласието на пострадалия и ще се подпише споразумение или не. В противен случай се приема, че пострадалият е изпаднал в забава и отново няма право на лихви.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Примерен образец на молба за уведомяване на ЗК:

Молба до застрахователната компания

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.