fbpx

Молба до Главния прокурор за курс за превъзпитание на нарушителите и причинителите на ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Тъй като Главният прокурор влезе твърде хард по делата при ПТП, се обърнах към него с молба да ме подкрепи в едно мое предложение, което съм сигурна, че ще има преди всичко превъзпитателно въздействие.

От години предлагам всички, които са заловени да карат пияни или дрогирани, независимо дали са или не са причинили ПТП, да бъдат включвани в интензивни курсове за мин. 6 мес., в които с помощта на психолози и педагози да се работи върху самосъзнанието на извършителите. В хода на тези курсове същите да полагат обществено полезен труд като санитари в отделенията с пострадали от ПТП – реанимация, неврохирургия, ортопедия, а така също и в моргите.

Тази пробационна мярка да се налага задължително наред с другото, определено от съда наказание и на всички причинили ПТП с пострадали или загинали.

Срещайки се с хора, пострадали от ПТП, извършителите на този род престъпления ще могат реално да видят и надявам се да осъзнаят мъката и трудностите, с които се борят всеки ден след инцидента пострадалите и техните близки.

Консултациите с психолози и педагози ще спомогне да се промени именно тяхното самосъзнание, което следващия път няма да им позволи да седнат зад волана и да застрашат човешки животи.

Освен това тези водачи трябва да бъдат включвани в опреснителни шофьорски курсове, а свидетелството им за правоуправление трябва да се връща след полагането на нов изпит и психологически тест.

Главният прокурор ми отговори, че изложените от мен идеи са съобразени от тяхна страна и са включени в експертните предложения до НС.

С нетърпение очаквам новите изменения в НК досежно предвижданите наказания при ПТП.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

МОЛБА ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА КУРС ЗА ПРЕВЪЗПИТАНИЕ НА НАРУШИТЕЛИТЕ И ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ПТП

Обърнах се към Главния прокурор във връзка с мое предложение за въвеждането на курс за превъзпитание на нарушителите и причинителите на ПТП. Изказах възхищението си по повод предприетите от негова страна действия срещу войната по пътищата.

От свое име и от името на всички пострадали при ПТП изказах благодарността си за направеното от него предложение за завишаване на наказанията за причиняване на смърт на пътя след употребата на алкохол или наркотични вещества, при шофиране без свидетелство за правоуправление или с превишена скорост.

Поздравих го също от името на всички ни и за предприетите мерки за конфискация на автомобилите на пияните и дрогираните водачи – потенциалните убийци на пътя.

Посочих, че може би някои определят предложените мерки като крайни, но само крайни мерки могат да спрат тази безотговорност, наложила се през годините.

Дългогодишният ми опит като адвокат в тази материя ми дава увереността да твърдя, че към настоящия момент и сега предвидените от закона наказания са достатъчно строги, но същите не се прилагат от съдилищата. Присъдите масово са значително под средния размер на предвиденото наказание и в повечето случаи условни. От друга страна всеки водач сяда зад волана, макар пиян или дрогиран, с очакването, че ще стигне безаварийно от точка А до точка Б и никой не се замисля за това какво наказание го очаква, ако в това състояние убие човек. Конфискацията обаче е една реална заплаха за нарушителите, защото предстои да се наложи не само ако стане ПТП, но и винаги, когато лицето бъде заловено от органите на МВР.

Причината да се стигне до тук е липсата на възпитание и самосъзнание. Участвала съм и съм следила хиляди дела през годините, контактувала съм със стотици виновни и смело мога да заява, че не се ли промени самосъзнанието на тези извършители, никакви наказания няма да окажат ефект. Дори и ефективните присъди не оказват своето възпиращо въздействие, защото, както казах, никой не сяда зад волана с намерението или очакването да убие човек. За да седне зад волата пиян или дрогиран, това говори за сериозен спад в ценностната система на извършителя.

В тази връзка помолих да ме подкрепи в едно мое предложение, което съм сигурна, че ще има преди всичко превъзпитателно въздействие. Посочих, че е наясно, че повечето нарушители не го правят само веднъж, а се касае за дълъг процес, завършващ за съжаление често пъти със смърт.

Предложих всички, които са заловени да карат пияни или дрогирани, независимо дали са или не са причинили ПТП, да бъдат включвани в интензивни курсове за мин. 6 мес., в които с помощта на психолози и педагози да се работи върху самосъзнанието на извършителите. В хода на тези курсове същите да полагат обществено полезен труд като санитари в отделенията с пострадали от ПТП – реанимация, неврохирургия, ортопедия, а така също и в моргите.

Тази пробационна мярка да се налага задължително наред с другото, определено от съда наказание и на всички причинили ПТП с пострадали или загинали.

Знам, че ще е трудно внедряването на тези хора в отделенията, но за санитар не се изисква специално образование или квалификация. Добросъвестното полагане на мярката, може да бъде обезпечено от пробационните служители.

Не е тайна за никого, че условните присъди, налагани на водачите на МПС, които със своето безразсъдно шофиране осакатяват невинни хора или отнемат човешки животи, не са в състояние да спрат войната по пътищата. При наличието на съответните предпоставки, делата дори минават по реда на чл.78а от НК, а водачите биват освободени от наказателна отговорност с налагането на административни наказания.

Срещайки се с хора, пострадали от ПТП, извършителите на този род престъпления ще могат реално да видят и надявам се да осъзнаят мъката и трудностите, с които се борят всеки ден след инцидента пострадалите и техните близки.

Консултациите с психолози и педагози ще спомогне да се промени именно тяхното самосъзнание, което следващия път няма да им позволи да седнат зад волана и да застрашат човешки животи.

Освен това тези водачи трябва да бъдат включвани в опреснителни шофьорски курсове, а свидетелството им за правоуправление трябва да се връща след полагането на нов изпит и психологически тест.

През изминалите години се наложи увереността за ненаказаност на тези престъпления. Не са тайна проблемите с възпитанието и контрола върху поколението на Милениалите и поколение Z. Родителите абдикираха от възпитанието на децата си и връчвайки им лек автомобил превърнаха повечето от тях в постоянна заплаха. Ние не можем да върнем времето назад и не можем да променим възпитанието през годините, но трябва да намерим начин за превъзпитание преди да е станало твърде късно. Още след първото грубо нарушаване на правилата, извършителите трябва да бъдат включвани в такива Програми за превъзпитание. Само така можем да помогнем на самите тях, на техните близки и на обществото като цяло. Само така можем да предотвратим възможността им да извършат нещо невъзвратимо и да погубят не само нечии друг живот, но и техния.

Виждам волята за промяна на Главния прокурор. Предприетите от него мерки съм сигурна, че не са плод на общественото недоволство, а искрено желание да се спасят невинни хора. Затова съм сигурна, че няма да подмине с лека ръка моето предложение. Помолих – нека спасим децата на България!!!

 

ОТГОВОР:

С Писмо с изх.№1804/2020г. от 03.07.2020г. Главният прокурор ми благодари за изпратените от мен монографии, посветени на проблемите на престъпленията по транспорта, както и ме поздравява за загрижеността, обществената ангажираност и активната позиция,която съм застъпила в моето изложение.

На следващо място изразява своето приветствие относно моите предложения във връзка с наказуемостта на лицата, които управляват моторни превозни средства под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества, като изцяло споделя концепцията ми за законодателни изменения в посока засилване на индивидуалната превенция по отношение извършителите на този вид деяния.

В тази връзка ме уведомява, че изложените от мен идеи са съобразени от тяхна страна и са включени в експертните предложения на Прокуратурата на Република България до Народното събрание, в частта им за престъпленията против транспорта, като посочва, че е убеден, че те ще срещнат необходимото разбиране и сред народните представители.

Главният прокурор ми благодари за гласуваното доверие и изразява своята увереност, че усилията ни за справяне с войната по пътищата, както в насока иницииране на законодателни промени, така и във връзка с наказателно преследване на извършителите на транспортни престъпления, няма да останат без резултат.

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.