fbpx

Кога можем да заведем дело срещу застрахователната компания:

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Нещо много важно, на което искам да сложа няколко удивителни, е че пострадалите нямат право да завеждат граждански иск срещу застрахователната компания в съда, ако не са отправили преди това извънсъдебната претенция и не е изтекъл този 3-месечен срок на застрахователната компания да се произнесе, съответно 15-дневен, ако са представени всички документи. Аз за по-сигурно изчаквам да изтекат и 3 месеца.

Съгласно чл.498, ал.3 от Кодекса на застраховането „Увреденото лице може да предяви претенцията си за плащане пред съда само ако застрахователят не е платил в срока по чл.496, откаже да плати обезщетение или ако увреденото лице не е съгласно с размера на определеното или изплатеното обезщетение.“

Хипотезите, при които имате право да заведете дело срещу застрахователната компания, са три:

– Ако застрахователната компания по една или друга причина изобщо не ви е отговорила на претенцията или дори и да е отговорила, в рамките на 3-месечния срок не е изплатила никакво обезщетение.

– В случай че застрахователната компания в рамките на 3-месечния срок е отказала да ви изплати обезщетение.

– Ако ви е било предложено или изплатено обезщетение, с което не сте съгласен.

Ако застрахователната компания ви е изплатила обезщетение, с което не сте съгласни и в случай, че не сте подписали извънсъдебно споразумение, имате право да заведете гражданско дело за горницата. Ако е изплатено обезщетение в размер на 70000лв., а вие считате, че е справедливо да ви бъдат изплатени 100000лв., завеждате дело за 30000лв., а не за цялата сума от 100000лв.

Това е най-желаният от всички пострадали вариант. Хем да им изплатят определеното от застрахователната компания обезщетение, хем да имат право да искат още в съда. Но за съжаление тези случаи са много рядко срещани. В повечето случаи застрахователните компании не изплащат нищо. Ако предложи една сума и пострадалите откажат да подпишат споразумение, застрахователната компания не изплаща никакво обезщетение. Виждаме се в съда и каквото присъди съответния съд, това се изплаща. А дотогава, пострадалите стоят без нито лев. Което е и причината много хора да се принуждават да подписват споразумения, въпреки силно занижения размер на предложеното им обезщетение.

И тук е мястото да кажа още нещо, на което да поставя множество удивителни – Ако сте подписали споразумение със застрахователната компания, след това нямате право да водите дело. Хипотезите, при които бихте имали това право са твърде малко и много рядко някой може да попадне в тях.

Аз лично предпочитам да завеждам делата срещу застрахователната компания след приключване на наказателното производство, когато имаме влязла в сила присъда и тя е задължителна за гражданския съд. В този случай нещата, за които можем да спорим са:

–       има ли валидна застрахователна полица – доказва се лесно със справка от Информационния център към Гаранционния фонд

–       размера на обезщетението

–       наличието/липсата на съпричиняване от страна на пострадалия

Не се допуска обаче пререшаване на въпроса за вината на водача.

Ако заведете гражданското дело преди приключване на наказателното, ще трябва:

–       да доказвате вината и в двата процеса – това носи риск в единия случай да докажете едно, а в другия случай друго. И ако по гражданското дело докажете, че водачът е виновен, но след това бъде оправдан по наказателното дело, дори и да сте си получили обезщетенията, ще трябва да ги връщате ведно с лихвите и разноските по делата.

Затова особено в случаите, в които е спорно кой е виновен, завеждам претенция пред ЗК, за да ни текат лихвите, но НЕ завеждам граждански дела.

–       освен риска досежно вината ще трябва да заплатите и държавна такса, ако не можете да се освободите, защото имате доходи или имущество. След приключване на наказателното дело с влязла в сила присъда пострадалите от престъпления са освободени от заплащането на държавна такса. Това не важи в случаите, в които виновният е починал, защото тогава делото се прекратява и не се стига до присъди.

…….

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.