Как МВР третира водачите като виновни до доказване на противното

Непрекъснато сигнализирах кого ли не за един огромен проблем, който имаме всички водачи на МПС  и с който всеки един от нас би могъл да се сблъска. Това е проблемът, който имат всички водачи, които откажат да бъдат тествани с полеви тестове и дрегери, но желаят да бъдат тествани с кръвни проби.
Разпоредбите на закона в тази връзка са противоконституционни и нарушават основно правило, че всеки е невинен до доказване на противното. Този абсурд трябва да бъде коригиран в противен случай трябва да се сезира Конституционния съд, за да се произнесе за тяхната конституционосъобразност.
Чл.171, т.1, б.б предвижда За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор или да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване – до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
чл.171, т.2а
2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство:
б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
Чл.174, ал.3
(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
Както сами може да видите ПАМ и наказанията са предвидени така, че ако водачът откаже да бъде тестван на място, независимо дали ще даде кръв за лабораторно изследване или не, към него се предприемат действията по тези 3 разпоредби. Т.е. водачът се третира като виновен до доказване на противното и докато излязат резултатите от кръвните му изследвания, което що се касае за наркотични вещества отнема не по-малко от 6 месеца, той остава без книжка и без автомобил. Това е абсолютно недопустимо. Всеки е и трябва да се третира като невинен до доказване на противното и може да бъде санкциониран едва, когато се докаже вината му – в случая едва, когато излязат резултатите от кръвните проби и същите са положителни.
Тук не говорим за водачи, които тотално отказват да бъдат тествани, както с полеви, така и с кръвни тестове. Говорим за онези, които по една или друга причина НЕ ЖЕЛАЯТ да бъдат тествани с дрегер или Дръг 5000, но желаят да дадат кръвна проба.
Съдилищата се напълниха с такива дела срещу МВР, защото след излизането на отрицателните проби водачите съдят МВР за причинени вреди.
Този въпрос трябва да бъде разрешен по един категоричен начин и така, където пише или трябва да стане И откаже да даде проба.
Чл.171, т.1, б.б предвижда За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:
1. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач:
б) който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест, както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест, изследван с доказателствен анализатор И да даде биологични проби за химическо изследване и/или химико-токсикологично лабораторно изследване, но за не повече от 18 месеца; при наличие на изследване от кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор по реда на чл. 174, ал. 4 установените стойности са определящи;
чл.171, т.2а
2а. прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство:
б) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, И не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година.
Чл.174, ал.3
(3) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози И не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
При разглеждане на това предложение в частта за чл.174, ал.3 моля да имате предвид предложеното от мен в §56.
В тази връзка трябва да се направят съответните промени и в Наредба №1, където да се предвиди, че всички водачи, които са отказали полеви тестове и искат да дадат кръвна проба за медицинско изследване, трябва да бъдат съпроводени до най-близкото лечебно заведение.
Или да се предвиди механизъм, по който МВР да следи дали тези, които са отказали проба и са пожелали медицинско изследване са отишли до медицинското заведение.
Сезирах Народното събрание
Сезирах МВР
Сезирах Омбудсмана
Сезирах и Президента
И всички те ми опити да променя тази неправда бяха секнати от отговора на МВР, от който е видно, че всичко това е напълно законно. В България може всичко. Включително и да се нарушат основни принципи в правото като презумпцията за невинност.
Прочетете внимателно отговора на МВР, но тъй като е доста юридически написано, ще кажа само едно:
Всички тези действия са напълно законни и правилни и ще останат така. Искането ми за промяна в разпоредбите на ЗДвП няма как да се случат и съответно няма и да се случат.
Затова ще си останем престъпници до излизането на кръвната проба – без коли и без книжки.
Единственото решение остава повече лаборатории незабавно, но как да го постигнем???
Защото дори и отменят отнемането по НК, старите разпоредби от ЗДвП и фалшиво-положителните тестове си остават……. и всеки с фалшиво-положителен тест макар и да не е с отнета кола ще бъде без книжка, а колата му ще бъде със свалени рег.номера.
Някакви нови идея и предложения, защото аз се изчерпах откъм такива, а използвах всички възможни средства по закон, от които очевидно няма да има търсения резултат.

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.