fbpx

Жалба до КФН срещу своеволията на ГФ и една затворена врата при представителството на пострадали при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Всичко започна в далечната 2007г., когато започнах работа при един колега и се заех с представителството на пострадали при ПТП.

Вписах се като адвокат пред януари 2008г. и ефективно стартирах своята дейност.

Още в самото начало започнах да се сблъсквам с безобразията в сектора, а моята душа, вечно бореща се за справедливост, не обича такива неща.

Това е отговорът от КФН по първата ми жалба срещу безобразията от страна на ГФ, който неправомерно се опитваше да въведе в заблуждение незнаещите, че тъй като МПС без рег.№ не подлежат на задължителна застраховка ГО, ГФ не дължи обезщетение на пострадалите, при причинено ПТП с такова МПС.

Освен това съм помолила за съдействие и по въпрос, който поражда много проблеми, но за който няма законодателно решение. Получих много адекватен отговор и единственият възможен вариант за защита правата на пострадалите, който знаех и който е единственото нещо, което практикувам. Никога не съветвам да се завежда граждански иск в наказателния процес срещу виновния за ПТП.

С тази молбата поставям пред КФН 2 проблема:

  1. Първият е свързан с това, че по пътищата на РБългария и особено в по-малките населени места се движат множество ППС, които по една или друга причина са спрени от движение или от собствениците им, или от органите на реда. Често пъти такива ППС стават причина за ПТП, при които за съжаление има пострадали хора. Тъй като такива ППС нямат Застраховка „Гражданска отговорност“, то пострадалите не могат да се обърнат към никоя застрахователна компания, за да потърсят обезщетение.

Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, спрените от движение МПС не подлежат на застраховане и на това основание Гаранционен фонд също отказва плащане на лица, претърпели вреди от такива МПС.

Пример: По законите на РБългария всеки пострадал трябва да бъде обезщетен. При настъпило обаче ПТП с МПС, което е свалено от регистрация, бракувано, нерегистрирано или по някаква друга причина без застраховка „Гражданска отговорност“, същият може и да не получи обезщетение, заради действие или бездействие, за което няма никаква вина. Т.е. ако Ви блъсне кола, която не е регистрирана, е невъзможно да получите обезщетение.

  1. Вторият проблем е свързан с разпоредбите на НПК, съгласно които лицата, претърпели вреди в резултат на престъпление (в случая ПТП) имат право да предявяват граждански иск в наказателния процес. В този процес, обаче, не може да бъде привлечен като граждански ответник Застрахователната компания, тъй като нейната отговорност е договорна, а не деликтна. Съдебното решение относно гражданския иск срещу виновния пък не обвързва и не е задължително за ЗК.

Пример: Съдът осъжда виновното лице да заплати на пострадалия сумата от 100 000лв. за причинени от ПТП вреди. След приключване на делото увреденото лице се обръща за получаване на тази сума към ЗК. Тя обаче отказва да плати, тъй като решението на съда не е задължително за нея и предлага да заплати например 50 000лв., а другата сума да се търси от виновното лице, което съответно не само че няма пари, а и не дължи плащане, защото все пак си е направило застраховка именно заради това.
При това развитие на нещата остават увредени и двете страни. От една страна пострадалият, защото е почти невъзможно да получи останалата част от сумата от виновното лице и от друга страна виновното лице, защото добросъвестно си е направило застраховка, а същевременно му се налага да плаща на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

 

Точно след 10 дни получих следния отговор:

Изключително коректно, професионално и своевременно КФН ми отговориха следното:

По точка 1: Тълкуването, че МПС без регистрационни номера не подлежат на задължителна застраховка и че Гаранционен фонд не дължи плащане на вреди, причинени от такива МПС, не съответства на Кодекса на застраховането.  КЗ съдържа изрична забрана,за движение на МПС без сключена застраховка.

Но се намират и нарушители. Същите тези, които си дават сметка, че е забранено, но израснаха със самочувствието за безнаказаност и чувство за недосегаемост. Единственият им страх е да не ги хванат и да ги глобят. Когато виновният кара автомобил без застраховка или „табели“ и причини ПТП, като отнеме човешки живот или причини телесни увреждания, придружени с нечовешки болки например, това означава ли, че не дължи никому нищо? Кой ще плати на тези почернени или пострадали хора, докато се вдигат рамене с оправданието „нямах възможност“, „много ми е скъпа застраховката“?

Първото нещо, което всеки гражданин дължи на своите съграждани, били те близки или не толкова, е отговорност. Щом законът казва НЕ, това означава НЕ.

За тези недисциплинираните и в защита интересите на пострадалите беше създаден Гаранционния фонд, който следва да покрива щетите като институция, разполагаща с парични средства и след това да си търси парите обратно от виновника. Така пострадалите ще бъдат обезщетени и няма да бъдат ощетени от факта, че не само че са пострадали, но и са имали нещастието да бъдат блъснати от незастраховано МПС.

„В Държавен вестник бр.97 от 2007, беше изменена дефиницията на понятието МПС, като думите „снабдено с държавен рег. номер“ бяха заличени. По този начин беше премахнато формалното основание на Гаранционен фонд да оспорва своята отговорност за вредите, причинени от  незастраховани МПС със снети рег. табели.“

По този начин още една вратичка беше затворена и още една поправка беше отсъдена в полза на обществото и гражданите. Защо обаче Гаранционния фонд отказва да плаща, чии интереси е създаден да защитава? На тези въпроси ще Ви оставя да си отговорите сами!

По точка 2: По вторият казус КФН ми отговори нещо, което и самата аз знаех много добре, но търсех тяхната подкрепа в битката ми за законодални промени. КФН ми отговориха, че по този въпрос понастоящем няма законодателно решение, което в достатъчна степен да защитава интересите на пострадалите лица.

Що се отнася до хипотезата, касаеща отговорността на ЗК, становището на КФН е, че последната няма право да намаля размера на дължимото от виновния водач обезщетение. По силата на сключения договор за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите ЗК е поела риска да отговаря за причинените от застрахования на трети лица имуществени и неимуществени вреди.
Във връзка с гореизложеното и за да бъда по-ефективни при съдействието на лица, пострадали при ПТП, КФН ме посъветва нещо, което и самата аз правех – не завеждам граждански иск в наказателния процес, а водя дела непосредствено срещу застрахователната компания.

Тук искам да благодаря на Зам. Председателя на КФН г-жа Ралица Агайн-Гури за експресния отговор, адекватното обяснение на проблема и предложенията за справяне с него. Когато нещо не може да се случи в България като например прокарване на нов закон, е хубаво да се дават напътствия как да се справяме с проблемите, без да ощетяваме гражданите. Благодаря за персоналното обръщение, за вникването в истинността на моите предложения и чувството за подкрепа, което тя създаде не само в мен, но и в хората, които защитавам. Малко пъти съм срещала толкова подробен, категоричен и обективен отговор и се надявам за в бъдеще да получавам подобни не само от нея, а от всички институции на РБългария!

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.