fbpx

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПТП СЕ ИЗДАВАТ И ОТ КОГО И КАКВО ТРЯБВА ДА Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ /ПТП/

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Какви документи за ПТП да попълвате и какво да правите, ако участвате в ПТП

Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен, без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието. /чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП/

Когато при ПТП са пострадали хора, документите за ПТП /Констативен протокол за ПТП/ се издават от органите на КАТ, а водачът на пътното превозно средство е длъжен:

а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи;

б) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи;

в) до пристигането на органите по буква „б“, съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;

г) да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на Министерството на вътрешните работи, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;

д) да вземе мерки следите от пътнотранспортното произшествие да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;

е) да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

/чл.123, ал.1, т.2 от ЗДвП/

Когато при ПТП са причинени само имуществени вреди, водачът на пътното превозно средство е длъжен:

а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;

б) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие;

в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието и изпълняват дадените им указания.

/чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП/

Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

/чл.123, ал.2 от ЗДвП/

Водач на моторно превозно средство, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:

  1. да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
  2. да уведоми за произшествието полицейските органи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

/чл.124 от ЗДвП/

Службите за контрол на Министерството на вътрешните работи посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато:

  1. при произшествието има убит или ранен човек;
  2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
  3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  4. отм.
  5. има съмнение, че участник в произшествието е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
  6. произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
  7. между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;
  8. произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

/чл.125 от ЗДвП/

Документите и редът за тяхното съставяне, които се изготвят при ПТП са регламентирани в Наредба №Iз-41 от 12.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд.

За настъпило ПТП се съставят следните документи:

– констативен протокол за ПТП с пострадали лица;

– протокол за ПТП с материални щети;

– двустранен констативен протокол за ПТП.

ПТП с пострадали лица се посещават от органите на „Пътна полиция“, които съставят констативен протокол за ПТП с подробна план-схема на ПТП.

Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП.

Двустранен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.

При посещение на ПТП органите на „Пътна полиция“ трябва да заснемат разположението на ППС и причинените щети в електронен формат.

Не се посещават от „Пътна полиция“ и не се съставят документи за:

– повреди на МПС, възникнали в резултат на природни бедствия;

– пожар на МПС;

– повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние;

– повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС освен когато повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход;

– повреди по стъклата на автомобила.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

при ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.