fbpx

Давност при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

…….

Възможността делата срещу виновните за ПТП да бъдат прекратени по давност е почти нищожна. Често наказателното производство се бави твърде дълго – било поради бавене във фазата на досъдебното производство, било поради разтъкаване на делото в съдебната фаза. Поради многократните отлагания, поради „шикалкавения“, поради тежките процеси, поради многократните експертизи. В тези случаи хората започват да се притесняват делото да не бъде погасено по давност и да не могат да осъдят виновния. Те се опасяват, че тези “шикалкавения” са именно с цел изтичане на предвидената по закона давност.

Искам да успокоя всички, че в днешно време да изтече давността по дела за ПТП е технически невъзможно.

Чл.80 от НК гласи, че наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на определен период от време.

„Възбудено“ означава, че не е повдигнато обвинение. Възбуждането на наказателното преследване е свързано с повдигането на обвинение или образуване на досъдебно производство срещу известен извършител. Всички дела за ПТП се образуват срещу неизвестен извършител и когато вината на съответния водач бъде установена по категоричен начин, тогава се повдига обвинение и делото влиза в съда.

За умишлени ПТП и при причинена смърт при квалифицираните състави на чл.343, ал.3 от НК давността е 15г. Определя се съобразно размера на лишаването от свобода, който е предвиден за съответното престъпление – в случая е повече от 10г.

Когато става въпрос за причинена смърт при основния състав, тогава е приложима 10-годишната давност, тъй като тези престъпления са наказуеми с лишаване от свобода повече от 3г.

При ПТП, при които са причинени само телесни повреди, в по-голямата им част става въпрос за 5-годишна давност.

Чл.81 от НК предвижда, че давността се прекъсва с всяко действие на надлежния орган.

Какво означава това?

Ако имаме някакво спиране или чакаме някаква много тежка експертиза, или пък по някаква причина делото бъде спряно или просто бъде захвърлено в някой шкаф. С всяка една молба, с всяко едно действие, което бъде извършено, при всеки един разпит например, който бъде проведен, тази давност се прекъсва и започва да тече нова.

Ал.3 обаче предвижда една абсолютна давност, през която наказателното производство трябва да приключи с окончателен съдебен акт и тази абсолютна давност са посочените по-горе срокове + ½ или:

– при умишлени ПТП и при причиняване на смърт при квалифицираните състави давностния срок е 22г. и половина. Това е изключително дълго време, за да можем да си позволим адвокатите да оставим тази давност да изтече.

– за смърт причинена при основните състави абсолютната давност е 15г.

Има една друга давност, която е свързана с изтърпяването на наложеното наказание. Важи за случаите, при които има влязла в сила присъда, но подсъдимият се е укрил.

Работила съм по такова ПТП. В едно Разградско село, турски гражданин причинява смърт при ПТП и напуска страната. Осъдихме го задочно. Съответно този човек никога повече няма да влезе на територията на РБ, а от Турция екстрадирането е невъзможно.

Става въпрос за 15-годишна давност при умишлени ПТП и при такива, при които е причинена смърт при квалифицираните обстоятелства, 10-годишна давност при причинена смърт при основните състави и 5-годишна давност при телесните повреди.

Тук имаме отново прекъсване на давността при всяко едно действие, свързано с изтърпяването и отново имаме абсолютна погасителна давност, при която каквото и да е правено и колкото и пъти да е прекъсвана давността, не може да бъде изтърпяно наказанието, ако е изтекъл първият срок + още ½ от него.

Сами виждате, че е технически невъзможно делото да продължава толкова дълго, че давността му да изтече. Така че пострадалите при ПТП трябва да бъдат спокойни. Вероятността делото да бъде прекратено по давност и виновният за причиняването на смърт на ваш близък да остане ненаказан е абсолютно невъзможна.

Дори и някой разследващ или прокурор да желае да захвърли папката в някой шкаф и да иска тази давност да изтече, все пак вие или адвокатът ви можете да пускате молби и да жалите за „разбутване“ не делото, така че тази давност от 22г. и половина да не изтече.

Желая ви успех.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

давност при ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.