Ако ваш близък е загинал при ПТП, вие имате нужда от специализиран адвокат с опит.

Работя само по дела за ПТП, като представлявам пострадали в цялата страна.

От 2007г. досега съм постигнала много успехи и съм се сблъсквала с редица трудности, през които е трябвало да преминавам заедно с моите клиенти.

Добра услуга на добра цена Другите за мен Моята работа

Защо мога да предложа добра услуга на добра цена?

Защото НЕ РАБОТЯ с посредници и НЕ ПЛАЩАМ комисионни. Вие се свързвате директно с мен и получавате услугата ДИРЕКТНО от мен. Хората, които ме препоръчват, го правят, защото знаят, че ще сте им благодарни, а не защото им се плаща затова.

НЕ заплащате хонорар предварително, а разноските си ги покривам сама. Дължите ми хонорар накрая, в случай че делата бъдат спечелени.

Затова аз ще направя всичко, което е необходимо и е позволено от закона, за да спечелите.

Не ми заплащате за обещания, а за резултати.

Моето възнаграждение е цената на добре свършената работа и доволните клиенти, които оставям всеки ден в цялата страна.

–––––––––––––––––––––

Всяка една консултация е включена в бъдещото възнаграждение за лицата, на които са причинени телесни повреди при ПТП или са изгубили свой близък при ПТП.

Когато се обръщате към мен само за консултация, се заплащат следните възнаграждения по банков път:

  • за устна консултация по телефона – 150лв. с ДДС
  • за устна консултация на живо – 180лв. с ДДС за първия един час и по 100лв. с ДДС за всеки следващ започнал час
  • за проучване на дело и даване на устно становище – 600лв. с ДДС

Ако решим да работим заедно, сумата за консултацията ще Ви бъде приспадната от дължимото ми се възнаграждение.

Заплащането се извършва по следната банкова сметка:

IBAN: BG62RZBB91551053055303

BIC: RZBBBGSF

Банка – Райфайзен банк

Титуляр – Елица Буенова Саркисова