Ако ваш близък е загинал при ПТП, вие имате нужда от специализиран адвокат с опит.

Работя само по дела за ПТП, като представлявам пострадали в цялата страна.

От 2007г. досега съм постигнала много успехи и съм се сблъсквала с редица трудности, през които е трябвало да преминавам заедно с моите клиенти.

Добра услуга на добра цена Другите за мен Моята работа

Защо мога да предложа добра услуга на добра цена?

Защото НЕ РАБОТЯ с посредници и НЕ ПЛАЩАМ комисионни. Вие се свързвате директно с мен и получавате услугата ДИРЕКТНО от мен. Хората, които ме препоръчват, го правят, защото знаят, че ще сте им благодарни, а не защото им се плаща затова.

НЕ заплащате хонорар предварително, а разноските си ги покривам сама. Дължите ми хонорар накрая, когато делата бъдат спечелени.

Не ми заплащате за обещания, а за реално получени обезщетения от Застрахователната компания, които са позволени само при условие, че сме спечелили и наказателното дело срещу виновния за ПТП водач.

Моето възнаграждение е цената на добре свършената работа и доволните клиенти, които оставям всеки ден в цялата страна.

–––––––––––––––––––––

Когато се обръщате към мен само за консултация, се заплащат следните възнаграждения предварително по банков път:

  • за устна консултация по телефона – 150лв.
  • за устна консултация на живо – 180лв. за първия един час и по 100лв. за всеки следващ започнал час
  • за проучване на дело и даване на устно становище – 600лв.

Ако решим да работим заедно, сумата за консултацията ще Ви бъде приспадната от дължимото ми се възнаграждение.

Заплащането се извършва по следната банкова сметка:

IBAN: BG62RZBB91551053055303

BIC: RZBBBGSF

Банка – Райфайзен банк

Титуляр – Елица Буенова Саркисова