fbpx

В България зад воланите на МПС е пълно с хора, страдащи от различни заболявания, които не би трябвало да имат право да шофират и често причиняват ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

–––––––

Тъй като в България няма връзка между отделните институции, а електронните услуги едва сега започнаха да прохождат с твърде бавни темпове, зад воланите на МПС е пълно с хора, болни от различни болести, които са опасни както за себе си, така и за околните.

Съществува НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, съгласно която водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност. В Приложение №1 на същата са посочени заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаване на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС, а в приложение №2 са посочени заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК.

За съжаление обаче в България не съществува механизъм, по който КАТ да разбере за заболяванията на съответните кандидати или на хората, които притежават свидетелство за правоуправление. Това прави невъзможно отнемането на съответното свидетелство на водач, който се е разболял от опасно заболяване. Така водачи, страдащи от тежки болести, управляват автобуси и ТИР-ове и поставят в опасност живота и здравето на стотици.

Единственият механизъм, който съществува в момента, е медицинското свидетелство, което се представя при издаването и подновяването на свидетелството. Излишно е да коментирам как се вадят тези свидетелства – всички вие много добре знаете. А личните лекари, които знаят за заболяванията на своите пациенти и въпреки всичко издават медицински свидетелства, в които вписват здрав, не носят никаква отговорност за това.

Поради тази причина съм повела битка срещу това – битка, която никога до момента не съм водила.

? Всъщност съм сигурна, че такова нещо изобщо никой никога досега не е правил в България.

Става ПТП. В хода на процеса се установява, че виновният водач страда от някакво, а често пъти това са и редица заболявания. Има издаден ТЕЛК. При издаването и/или подновяването на свидетелството за правоуправление водачът представя медицинско свидетелство, в което е записано – „здрав“. Отварям и чета дали заболяването, което има, фигурира в списъка със заболяванията по НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории. Ако е така, водачът подлежи на специално освидетелстване от ТОЛЕК – комисия, която изрично трябва да позволи да се издаде свидетелство за правоуправление на човек, страдащ от такова заболяване.

Затова пуснам запитване до Началника на сектор „Пътна полиция“ – КАТ и искам да се извърши проверкакакво медицинско е представено. Ако в него не са вписани въпросните заболявания, сезирам Районна прокуратура, за да извърши проверка дали е налице документно престъпление – кой е издал и кой си е послужил с документа с невярно съдържание, какъвто се явява издаденото медицинско свидетелство, с което лицето си е издало или подновило книжката.

Вече съм инициирала 3 такива проверки. Т.е. само по ПТП, по които работя, има 3 фалшиви медицински свидетелства. Помислете си само колко много са те в национален мащаб тгова.

Едно от нещата, които трябва да бъдат направени, е всички ТЕЛК-ове да се изпращат служебно в КАТ, в тях да се отбелязва дали заболяването е пречка за шофиране, а личните лекари да бъдат задължени да изпращат информация за влошено състояние на своите пациенти, включващо заболявания, непозволяващи управлението на МПС или необходимостта от минаването на специална комисия. Да се проверяват заболяванията и ако са налице предпоставки, да се отнема свидетелството за правоуправление, а водачите да бъдат изпращани на специална комисия за преглед – ТОЛЕК /Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), съгласно НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Една такава промяна ще доведе до драстично намаляне на желаещите да си вадят фалшиви ТЕЛК-ове.

–––––

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

ПТП поради болест

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.