fbpx

Безопасна ли е местността „Кайлъка“ – гр.Плевен

Поради множеството ПТП в местността „Кайлъка“ – гр.Плевен започнах една кампания за обезопасяването на пътя, минаващ през местността.
Споделям всички молби, които съм отправила до Общината и АПИ, както и отговорите към тях.
Видно от протеклата кореспонденция, за поддръжката на пътя, минаващ през местността, отговаря Община Плевен.
Скоро държавата предостави част от парка на града и сега ще трябва да го стопанисват. Дано не го правят, както стопанисваха пътя, твърдейки, че не е тяхна собственост и отговорност.
Ще е добре, ако се започне с поставянето на пътен знак, указващ края на населеното място и се продължи в останалата посока, в която съм отправила искане до кмета на Плевен в молбата си от 22.12.2020г. /приложена към поста/.
Искане за поставянето на пътни знаци, ограничаващи скоростта на движение и предупреждаващи за кръстовища и опасни участъци, е отправено и от наблюдаващия прокурор по едно от делата.
На 05.02.2021г. получих отговор от кмета на гр.Плевен, с който ме уверява, че всичко, което е необходимо, ще бъде направено.
Дано!!! Сага не ни остава нищо друго освен да чакаме!!!

На 14.06.2021г. разбрах, че целият парк Кайлъка е обсипан с пътни значи, включително и такива, ограничаващи скоростта на движение до 50км./ч.

Щастлива съм, защото считам, че поне на 50% заслугата е моя и се надявам да има положителен ефект върху движението и пътната безопасност на територията на парка.
Искрени поздравления за г-н Спартански, защото изпълни обещанието си и го направи дори по-бързо, отколкото обеща.
––––

С молба с вх.№ТСУ-66-66-1 от 22.12.2020г. се обърнах към Кмета на община Плевен по следния казус:

 1. Във връзка с ПТП, настъпило на 08.12.2018г. в защитена местност „Парк Кайлъка” на път PVN 3149 /II-358/ Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/, в района на бетонната предпазна арка, под бившата въжена линия за кариерата към гр.Плевен от Община-Плевен беше изискана информация за наличните пътни знаци на територията на парка и беше установено следното:

Община Плевен не разполага с проекти за организация на движението извън границите на населените места на нейна територия, а защитена местност парк „Кайлъка“ попада извън регулацията на града и е публична държавна собственост. Пътят, преминаващ под бетонната предпазна арка, под бившата въжена линия за кариерата обаче е част от общински път PVN 3149 /II-358/ Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/ и е общинска публична собственост.

След направена проверка от експерт при Община Плевен е констатирано наличие на знаци ограничаващи скоростта на движение на следните места по общински път PVN 3149 /II-358/ Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/:

В посока на движение от гр.Плевен към х-л „Кайлъка“:

 • В началото на парк „Кайлъка“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч;
 • Срещу ресторант „Караджейката“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч;
 • След отбивката за крепост „Сторгозия“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч;
 • Срещу входа за парк „Кайлъка“ до ресторант „Двете сърнета“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч.

От хотел „Кайлъка“ до бетонната предпазна арка, под бившата въжена линия за кариерата няма монтирани пътни знаци, ограничаващи скоростта на движение в двете посоки.

В посока на движение към гр.Плевен има монтирани пътни знаци, ограничаващи скоростта на движение на следните места:

 • Срещу отбивката за крепост „Сторгозия“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч;
 • След отбивката за ресторант „Караджейката“ има монтиран пътен знак В26 – 50км/ч;

Според подписалия тази справка съгласно ЗДвП, раздел IV „Скорост и дистанция. Намаляване на скоростта“, чл.21, ал.1 са отразени за съответните категории пътни превозни средства стойностите на скоростта, забранена за превишаване от водача, като за категория „В“ в населените места разрешената скорост е 50км/ч., а извън населените  места 90 км/ч.

Следователно, мястото на ПТП се явява извън населено място и ограничението на скоростта е 90 км/ч.

 1. С Молба с вх.№11-00-957 от 02.11.2020г. до Агенция „Пътна инфраструктура“ помолих да ми бъде изпратено Удостоверение, от което да е видно кой е собственик на пътя в м.Кайлъка и по-конкретно в района на бетонната предпазна арка, под бившата въжена линия за кариерата, кой отговаря за поддръжката му и кой стопанисва пътя.

С писмо с изх.№11-00-51 от 04.11.2020г., изпратено до мен Областно пътно управление ме уведомява, че стопанисва само участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Плевен, включени в списъка на републиканските пътища, утвърден с Решение №959/31.12.2018г. на Министерски съвет на Република България. В писмото се посочва, че пътищата в парк “Кайлъка” не са част от Републиканската пътна мрежа.

 1. С Молба с вх.№ТСУ-66-66-1 от 03.11.2020г. до кмета на Община Плевен помолих да ми бъде изпратена информация какви пътни знаци е имало и каква е била максимално разрешената скорост на път PVN 3149 /II-358/Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/ в района на бетонната предпазна арка под бившата въжена линия за кариерата в посока от горе към гр.Плевен към 08.12.2018г.

С писмо с изх.№ТСУ-66-66-1 от 09.11.2020г. община Плевен ме информира, че посоченият от мен пътен участък в посока от върха на местността „Кайлъка“ към гр.Плевен е част от общински път PVN 3149 /II-358/Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/, попадащ извън регулацията на гр.Плевен. В горепосочения участък във визираната от мен посока от горе /пътя идващ от хотел „Орбита“, пътя от „Затвора“ и пътя от язовирите/ до бетонната предпазна арка под бившата въжена линия за кариерата в посока към град Плевен няма монтирани пътни знаци, ограничаващи скоростта на движение.

 1. С молба с вх.№ТСУ-94В-11713-1 от 12.11.2020г. до кмета на община Плевен помолих да ми бъде изпратена схема, от която да е видно къде са изходите на гр.Плевен и къде са поставени табелите за край на населено място и по-конкретно изхода в посока към парк „Кайлъка“.

С писмо с изх.№ТСУ-94В-11713-1 от 16.12.2020г. община Плевен ме уведомява, че път PVN 3149 /II-358/Плевен – м.Кайлъка /PVN 1150/ е публична общинска собственост. Същият свързва гр.Плевен с парк „Кайлъка“ и преминава през целия парк. Краят на гр.Плевен съвпада с началото на парк „Кайлъка“. На конкретното място няма поставена табела за край на населеното място, но има табела за началото на парка. Парк „Кайлъка“ е публична държавна собственост и се намира извън регулационните граници на гр.Плевен. Изпратена ми е извадка от регулационен план, извадка от кадастрален план и снимка.

 1. С последваща молба от 22.12.2020г. обърнах внимание, че всички много добре знаем, че краят на едно населено място се определя със съответния пътен знак. Табелата за начало на парк „Кайлъка“ по никакъв начин не може и не следва да се счита за обозначение за край на града, защото няма пречка същият да е в границите на населеното място.

Посочих, че на основание чл.19, ал.1, т.2 от ЗП общинските пътища се управляват от кметовете на съответните общини.

Парк „Кайлъка“ е често посещавано място от жители и гости на гр.Плевен. В последните години в парка се случиха и продължават да се случват не малко пътнотранспортни произшествия, някои от които с трагичен край. От получените справки е видно, че в парка, извън описания район с въпросните заведения, няма никакви знаци, ограничаващи скоростта на движение. Не съм сигурна, че в парка изобщо има или ако има, че е достатъчна хоризонталната и вертикална сигнализация, която да въвежда определени ограничения и да предупреждава за определени опасности – като знаци, предупреждаващи за участъци с концентрация на ПТП, за странични пътища, предстоящи остри завои и т.н.

Приканих кмета да предприеме незабавни мерки по обезопасяването на парка. Първото, което мисля, че е редно да сложи, е табела за край на гр.Плевен. На следващо място следва да ограничи още в началото на парка скоростта на движение до максимум 50км./ч. с пътен знак, под който изрично да бъде записано, че важи за територията на целия парк. Преди всеки остър завой следва да бъде поставен предупредителен знак. За знаци за предстоящи отбивки, кръстовища, нуждата от знак СТОП и т.н. и т.н. Община Плевен, съвместно с органите на МВР разполагат с достатъчно добре подготвени специалисти, които по-добре от мен знаят какво и къде следва да се постави.

Може би тези знаци няма да спрат джигитите и пияните. Може би за справянето с тях следва да се поставят камери, легнали полицаи и да се предприемат нужните действия за контрол. Но обезопасяването на парка е дълг на кмета към жителите и гостите на гр.Плевен и апелирах да го изпълни в най-кратки срокове. Предприемането на своевременни и адекватни мерки би предотвратило редица произшествия и би спасило десетки животи.

 

 

 

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.