fbpx

АДВОКАТ или АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО да наемете, ако сте пострадал при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

АДВОКАТ или АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО да наемете след ПТП

Тъй като съм работила и като адвокат в голяма адвокатска кантора и като самостоятелен адвокат, ще си позволя да отбележа част от предимствата и недостатъците и на двете, а изборът според това, кое е по-близко до Вас самите, ще оставя на Вас.

Под АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО имам в предвид всяка голяма кантора или друг вид обединение от група адвокати.

АДВОКАТ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
Работи сам Съвместно работят няколко адвоката
Разчита само на себе си – рядко има дори и стажант, който да му помага Всички биха могли да си помагат помежду си

Разполагат с голяма група подпомагащ персонал – секретарки, стажанти, сътрудници, често и шофьори на кантората

Ако адвокатът успява да си свърши работата своевременно и сам, не са му необходими помощници, които често са ниско квалифицирани и зле платени, поради което и качеството на работата им е незадоволително.

Последното също не би било проблем, в случай, че адвокатите не се предоверяват на такива служители и проверяват всяко нещо, което са направили.

Често има адвокати, които са пренатоварени, не наемат помощници и в резултат на това винаги пишат жалбите си в последния момент – буквално минути преди изтичането на срока, които не си правят справки, а чакат някой отнякъде да им поднесе нужната информация. В този случай казвам, че делата се водят на самотек и по ръба. Ако нещо бъде пропуснато или някой срок бъде изтърван, знаете кой ще пострада….

Разчита само на собствените си знания, умения и възможности Колективът като цяло разчита на знания, умения и възможности на няколко човека Би било добре всеки адвокат да се допитва до колеги с повече опит и знания. Често адвокатите работят всякакъв вид дела и трудно може да се очаква да разбират от всичко. В големите кантори обаче често прилича на змиярник и вместо да си помагат и да се учат помежду си съм срещала адвокати, които нарочно поднасят погрешна информация на своите колеги с цел да ги объркат и подведат, а на финала те самите да изпъкнат.

Най-добре би било адвокатите да специализират само в една област и никога да не спират да четат и да се учат. Така няма да изпадат в ситуация да не знаят какво да правят. Ако пък им се наложи да се допитат до някого, би било добре да проверят поднесената ми информация както със закона, така и със съдебната практика.

От самото начало до последния момент работите само с един адвокат На първа среща в повечето случаи се виждате с един от всички адвокати, но често не той води делата Ви или дори и да започне да работи по Вашия случай до финала може да бъде сменен няколко пъти Аз лично предпочитам да познавам хората, с които работя. Ако съм се доверила на определен човек, не би ми било приятно същият да бъде променен против моята воля.
Адвокатът не може да напусне Всеки един от адвокатите може да напусне съответната кантора или да бъде уволнен и Вие ще трябва да бъдете принуден да продължите да работите с някой друг, тъй като имате договор с Дружеството, а не с конкретния адвокат Би трябвало да е само и единствено въпрос на лична воля с кого ще работите.
Ако адвокатът се разболее или излезе в отпуск, делото Ви трябва да бъде отложено Ако водещият адвокат се разболее или излезе в отпуск ,делото Ви няма да бъде отложено, тъй като по него ще се яви някой от другите адвокати Отлагането на едно дело и изгубването на някой месец в никакъв случай не са от такова голямо значение. Доста по-неловко и по-неподходящо би било по делото Ви да се яви човек, който не само че не познава Вашия случай, а често дори не си е отварял папката преди съдебното заседание.
Има малък офис, а често има адвокати, които дори нямат собствена кантора, работят от дома си и се срещат с клиентите си по кафетата Имат голям и лъскав офис, срещите се провеждат в заседателна зала, а на Вас Ви се предлага кафе, чай, вода и т.н.

Ще допълня изложеното с няколко разпоредби от Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката:
– При упражняването на адвокатската професия адвокатът се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.
–  Адвокатът не може да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка.

– Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката.
– Адвокатът е длъжен да съветва и защитава клиента си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно. Той осведомява клиента си за развитието на възложената му работа и при поискване отговаря на въпроси, поставени му от клиента във връзка с провежданата защита.

– Адвокатът не може да поема работа, за изпълнението на която не разполага с време, знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и компетентност, освен ако ще си сътрудничи с адвокат, притежаващ тези знания и компетентност.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по ПТП, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

адвокат ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.