fbpx

Какъв адвокат да си наемат пострадалите при катастрофи и за какво да внимават

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!! Адвокат при катастрофи.

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Какъв адвокат да си наемат пострадалите при катастрофи?

Отговорът на този въпрос е твърде лесен – ако сте пострадал при катастрофа, трябва да си наемете адвокат, който е тясно специализиран в областта на ПТП.

Все пак едва ли отивате при зъболекаря, за да ви гипсира крака или при ортопед, за да изроди бебето ви. Човек не може да разбира от всичко. Правото е всеобхватна материя и не мога да се съглася, че може да съществува адвокат, който да разбира от всички дела и да е най-добрия в града.

Защитата на правата на близките на загиналите при ПТП и на пострадалите при катастрофи не е никак лесна задача. Това е дял от правото, който не се учи в университета и за който все още няма учебници.

 • Още в хода на досъдебното производство след катастрофата се случват неща, които не са за подценяване и кой ще бъде адвокатът, който ще представлява пострадалите при ПТП, е от голямо значение.
 • Наказателните дела срещу виновния за ПТП са изключително тежки, а битката за справедлива присъда понякога е жестока. Съдебната практика изобилства както от оправдани виновни, така и от осъдени такива само и единствено благодарение на адвоката.
 • При завеждането на претенция пред застрахователната компания има няколко много важни момента, които в никакъв случай не трябва да бъдат изпускани или подценявани.
 • При завеждането на гражданските искове срещу застрахователните компании има така наречената преклузия, която не позволява да се допускат грешки. Зле воденото гражданско дело срещу застрахователната компания може да доведе до по-ниски размери на присъдените обезщетения или до пълна загуба на делото. Има неща, които, ако не направите или не поискате навреме или в точно определен момент, никога повече не можете да направите или да поискате.

Внимавайте на кого се доверявате!!! Наемайте само адвокати, които са специализирани по дела за ПТП.

Какво да гледате и за какво да внимавате при избора на адвокат при катастрофи:

 • не се доверявайте на посредници – искайте да се запознаете с адвоката дори и това да стане онлайн – човек трябва да има доверие на адвоката, защото и най-хубавия посредник да си наемете, не той ще ви защитава в съда
 • искайте да познавате всички адвокати, които ще работят по делата ви – в големите кантори се срещате с един, а съвсем друг се явява по делата ви – запознайте се и с двамата
 • прочете всичко, което можете да намерите за вашия адвокат в интернет и дали изобщо съществува такъв – зачестика злоупотребите от мними адвокати
 • ако ви говорят за успехи и постижения, искайте да видите съдебните решения, без съкращения на имената – често едно и също решение се поднася от няколко адвоката, като тяхно
 • ако ви обещават невероятни суми, поискайте адвокатът да се ангажира с обещанието си, като запише в договора, че ако не постигне сумата, която ви обещава, няма да получи хонорар. Не че ще води иск за тази сума, а ще я спечели. Това са 2 напълно различни неща.
 • от самото начало уточнете кой ще плати разноските на другата страна върху отхвърлената част от иска. Това е и най-опасният момент – често се водят дела за огромни суми, голяма част от иска се отхвърля и вие дължите разноските на ЗК върху отхвърлената част. За това никой нищо не ви казва, вие получавате парите, адвокатът получава хонорара си и след години получавате покана от ЧСИ за десетки хиляди левове адвокатски хонорари на ЗК – искайте платежно при приключване на делото, че тези разноски са платени
 • моят съвет е никога да не вземате пари напред от адвокат или посредник, за да водят делото ви – по този начин се обвързвате и независимо какво ще стане след това, е доста трудно да се освободите. Освен това тези пари подлежат на връщане – не са ви даром. Не напразно десетки пищят, че са им удържали по 70% от обезщетенията– НЕ, просто адвокатът е стопирал хонорара си и дадените напред суми.
 • искайте да притежавате екземпляр от договора и го прочетете внимателно – ПРЕДИ да сте го подписали
 • искайте екземпляр от пълномощното
 • не плащайте хонорари и не получавайте пари на ръка – превеждайте сумите по банков път и си получавайте парите по банков път
 • и сега нещо много важно – ако се води гражданско дело – внимавайте, адвокатът си удържа % от сумата в едно с лихвата, но не цялата лихва. Обаждат ми се хора, на които са присъдени например 100 000лв., адвокатът им е удържал процента, превел е останалата сума от главницата и до там. Питам – а къде е лихвата? – тук пише с лихвата от …. до пълното плащане – хората дори не знаят за тази лихва, а тя е доста голяма сума
 • задължително изисквайте от адвоката ви да участва в наказателното дело – независимо дали ви интересува наказанието на виновника или не, по това дело се решават неща, които могат да се окажат фатални по делото срещу ЗК
 • не се поддавайте на натиска, че трябва веднага да наемете адвокат, защото ще изтървете сроковете – срокове няма. Единствената санкция е, че лихвите върху обезщетението започват да текат 3 месеца, след като сте подали уведомление до ЗК. Но това не е сума, заради която си заслужава да бързате, да бъдете притискани или да наемете погрешния човек. Последното може да ви излезе доста по-скъпо.

Каква е разликата между това да си наемете АДВОКАТ или ГОЛЯМА АДВОКАТСКА КАНТОРА/АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО – какви са плюсовете и минусите не само за адвокатите при катастрофи

– Адвокатът работи сам – В голямата кантора съвместно работят няколко адвоката

– Адвокатът разчита само на себе си, на собствените си знания, умения и възможности. – В голямата кантора имат редица помощници, всички си помагат и обменят опит и знания.

Ако адвокатът успява да си свърши работата своевременно и сам, не са му необходими помощници, които често са ниско квалифицирани и зле платени, поради което и качеството на работата им е незадоволително. Но, ако не успява, е добре да има такъв помощник, върху който обаче да осъществява стриктен контрол. Адвокатите не трябва да се предоверяват на служителите си и трябва да проверяват всяко нещо, което са направили.

Само като недостатък мога да отбележа претовареността на адвоката, в резултат на което пише нещата си в последния момент и не се подготвя добре за делата си. Откачам, когато се сблъскам с колега, който не се интересува, не си следи делата и не прави справки, а чака някой отнякъде да му поднесе нужната информация, да му достави призовката, решението или каквото да било. В тези случаи делата буквално се водят на самотек и по ръба, а от това можете да се досетите кой би могъл да пострада.

Затова аз не поемам всякакви дела /дори и за ПТП/ и не се затрупвам с всевъзможни клиенти само и само да имам работа. Предпочитам да подбирам делата си и да мога да дам на всяко едно от тях всичко, което му е нужно на 100%.

Освен това в някои кантори прилича на змиярници и вместо да си помагат и да се учат помежду си съм срещала адвокати, които нарочно поднасят погрешна информация на своите колеги с цел да ги объркат и подведат.

Затова е добре адвокатите да специализират само в една област и никога да не спират да четат и да се учат. Така няма да изпадат в ситуация да не знаят какво да правят. Ако пък им се наложи да се допитат до някого, би било добре да проверят поднесената им информация както със закона, така и със съдебната практика.

Как процедирам аз – изчела съм цялата съдебна практика на ВКС, която е публично достъпна по дела за ПТП. Но въпреки това поддържам приятелски отношения с много мои колеги и когато се сблъскам с казус, какъвто не съм имала до момента, винаги се съветвам с тях.

– Ако си наемете конкретен адвокат, ще сте сигурни, че ще работите само и единствено с него. – В големите кантори на първата среща в повечето случаи се виждате със собственика на кантората или с най-добрия и най-известния, но в последствие не той ще води делата ви. Затова е добре да уточните този факт още в самото начало и да се запознаете с всички, които ще работят по вашия случай.

– Адвокатът не може да напусне, докато колегата от голямата кантора, който води вашето дело и с който сте се сприятелили, в даден момент може да смени кантората, в която работи или да си направи своя. Вие обаче ще трябва да продължите да работите с някой друг от кантората, тъй като имате договор с нея, а не с конкретния адвокат.

– Ако адвокатът, който сте наели се разболее или излезе в отпуск, делото ви ще трябва да бъде отложено – Ако водещият адвокат се разболее или излезе в отпуск, по делото ви ще се яви негов колега.

Отлагането на едно дело и изгубването на няколко месец не са от голямо значение. Доста по-неловко и по-неподходящо би било по делото да се яви човек, който не само че не познава случая, а често дори не си е отварял папката преди съдебното заседание. Виждала съм достатъчно такива случаи – и прокурори, и юрисконсулти на ЗК, че и адвокати.

Закона за адвокатулата и Етичния кодекс на адвоката

Ще допълня изложеното с няколко разпоредби от Закона за адвокатулата и Етичния кодекс на адвоката:
– При упражняването на адвокатската професия адвокатът се ръководи от законните интереси на клиента, които е длъжен да защитава по най-добрия начин със законни средства.
–  Адвокатът не може да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка.

– Взаимоотношенията между адвоката и неговия клиент се градят на основата на доверието. Такива отношения не могат да съществуват, ако има съмнение в честността, личното достойнство и почтеността на адвоката.
– Адвокатът е длъжен да съветва и защитава клиента си компетентно, грижливо, добросъвестно и своевременно. Той осведомява клиента си за развитието на възложената му работа и при поискване отговаря на въпроси, поставени му от клиента във връзка с провежданата защита.

– Адвокатът не може да поема работа, за изпълнението на която не разполага с време, знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и компетентност, освен ако ще си сътрудничи с адвокат, притежаващ тези знания и компетентност.

Ако сте пострадал при ПТП, търсите добър адвокат по катастрофи, искате справедлива присъда, висок размер на обезщетение и то в разумни срокове и при напълно прозрачни условия на работа, обадете ми се още сега!!!

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

адвокат при катастрофи

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.