fbpx

За лешоядите и адвокатските хонорари при ПТП

автор: адвокат Елица Буенова – от 2007г. представлява пострадали при ПТП в цялата страна. Дългогодишен опит и тясна специализация!!!

Полезни видеа на адвокат Елица Буенова за пострадалите при ПТП и делата, които предстоят, може да намерите в нейния канал в YouTube. 

Ето 2 статии по темата за лешоядите и адвокатските хонорари при ПТП:

https://www.24chasa.bg/novini/article/6574383

https://www.24chasa.bg/novini/article/6575825

Ето я и моята гледна точка за това има ли лешояди и големи ли са адвокатските хонорари при ПТП:

Първо ще започна от там, че не се прикривам зад фондации и асоциации.

Съгласно чл. 259 от НК „Който създава юридическо лице с идеална цел или учредява фондация, която не извършва или извършва привидно обявената при регистрацията ѝ дейност и цел, за да получава под нейно прикритие кредити, да бъде освободен от данъци, да получава данъчни облекчения или да получи друга имотна облага, както и да извършва забранена дейност, се наказва с лишаване от свобода до три години, глоба от три хиляди до пет хиляди лева и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

Следователно това е престъпление по смисъла на НК.

Аз също съм адвокат, който се занимава с ПТП, но това не ме прави лешояд и не опорочава адвокатските хонорари, които получавам от своите клиенти.

Да, аз съм от онези адвокати, които се занимават само с ПТП. Само дето не мога да разбера защо някой смята, че да си специалист в дадена област те прави „ненормален“ адвокат. Правото е безкрайна материя и според мен е невъзможно да разбираш от всичко. Затова и подкрепям на 100% тясната специализация във всяка една област от живота. Бихте ли дали на ортопед да ви направи сърдечна операция или на зъболекаря си да изроди детето ви? Защо тогава се смята за ненормално да си специалист в дадена област на правото, ако и това да е представителството на пострадали при ПТП? Още повече, че дори и Законът за адвокатурата забранява на адвоката „да поема работа, за изпълнението на която знае или е бил длъжен да знае, че не притежава необходимите знания и подготовка“.

За мен да представлявам пострадали при ПТП е мисия!!!

Занимавам се с това от дълги години и хората, които ме познават знаят как изживявам всеки случай. За мен това е мисия!!! Но дойде ден, в който да се чувствам като престъпник в очите на хората.
Но всички, сочейки ни с пръст, забравят едно. И тези хора имат право на защита. Само тези, които са минали по този път знаят на какво биват подложени в съдебните зали. Не всяко наказателно дело минава по съкратеното производство, а Застрахователните компании се подиграват с обезщетенията, които предлагат по извънсъдебен ред.
И тогава – не е ли по-добре да бъдат представлявани от специалист в съответната област.
Големият проблем в случая са схемите. Но виновни са си хората. Защо се лъжат? Това е малко като с телефоните измамници. Говорим за тях, предупреждаваме и все има кой да им хвърли едни 10 бона от терасата. Ако не им се връзваха нямаше да ги има!
А знаете ли колко пъти пострадали са ме питали колко пари давам, за да ме наемат? Това никой не го коментира. Че пострадали превръщат загубата си в пазар. Това сигурно е много етично и коректно.

Сега за другия проблем. Адвокатските хонорари при ПТП:

Адвокатите си имаме една НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ /който иска може да я намери в интернет/, в която е казано колко е минималният хонорар за всяка една дейност, извършвана от адвоката, а в Закона за адвокатурата получаването на хонорари под тази наредба е обявено за дисциплинарно нарушение, за което се предвижда дисциплинарно наказание. Т.е това са минималните хонорари, под които нито един адвокат не може да си позволи да работи. В противен случай го грози санкция. В случай, че някой реши да я прочете, ще обърна внимание, че посочените в нея размери на адвокатските възнаграждения са без включено ДДС.
Един добър професионалист в дадена област работи долу-горе на хонорарите по Наредба умножони по 3. И тук става въпрос за всички области на правото, а не конкретно за ПТП.

И какво казва Наредбата:

По отношение на адвокатските хонорари по гражданските дела за ПТП:

Раздел III.
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (2) За процесуално представителство, защита и съдействие по /граждански/ дела с определен интерес възнагражденията са следните:

  1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
  2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
  4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
  5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

(8) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

По отношение на адвокатските хонорари по наказателните дела за ПТП:

Чл. 12. Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

  1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 400 лв.;
  2. до 5 години лишаване от свобода – 500 лв.;
  3. до 10 години лишаване от свобода – 800 лв.;
  4. до 15 години лишаване от свобода – 1500 лв.;

 Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Следователно:

За адвокатските хонорари при ПТП по наказателните дела:

За процесуално представителство в досъдебното производство минималното адвокатско възнаграждение, което може да си договори един адвокат е 800 без ДДС /това с оглед размера на наказанието, което се предвижда за причиняване на смърт при ПТП/ + по още 100лв. за всеки ден.
За съдебната фаза предвиденият минимален хонорар е също по 800лв на инстанция + 100лв. за всеки ден. 90% от делата, при които има загинали хора, задължително минават и през трите инстанции.
Следователно минималният хонорар, който следва да бъде платен на един адвокат от един пострадал за наказателното дело е 4 х 800лв. = 3200лв. без ДДС.
Отделно Х заседания по 100лв. на явяване.
Отделно дневни, разходи за гориво и евентуално хотел, ако делото е в друго населено място.

Или общо минимумът за наказателното дело по Наредба с разходите е над 4000лв. с ДДС.

И отиваме на адвокатските хонорари при ПТП по гражданските дела:

Там претенцията е основно по 150 – 200 000лв. на човек, за да може, ако иска съдът да излезе от рамките на пословичните 100 000лв. да има правото да го направи.

Следователно минималният хонорар се определя по т.5 –  3530 лв. плюс 2% за горницата над 100 000 лв. на една инстанция. Или това прави по 5530лв. без ДДС на инстанция. За 3 съдебни инстанции, защото и тук делото почти никога не приключва след първата инстанция, това прави общо 19908лв. с ДДС.

Като съберем минималните адвокатските възнаграждения за цялото производство, един пострадал би следвало да плати на адвоката си минимум 24108лв. по Наредба.
Както вече отбелязах, един добър адвокат в другите области на правото никога не работи на минимума.

Какво се получава на финала?

И на финала, ако съдът присъди 100000лв., защото ние искаме по 20000лв., но съдилищата в 90% от случаите присъждат суми от порядъка на около 100000лв. какво излиза?
Че 20-25% не е чак толкова много, а даже е минимумът, който един адвокат трябва да получи и то предварително.
Айде сега да помислим колко от пострадалите разполагат с такава сума и колко биха могли да си позволят да си наемат не адвокат……….. Така беше и преди 2005-2007г. Хората нямаха пари, не си наемаха адвокати и всичко минаваше по живо по здраво. Виновните без присъди, а пострадалите без обезщетения.

И какво излиза………………..

Че, ако човек иска да види действителността, а не това, което му поднасят медиите, тя е съвсем друга. Представителите на пострадали при ПТП всъщност получават около минималните хонорари по наредба и даже не им се заплащат предварително. Всеки работи на добра воля и получава парите си накрая – заедно с клиента. Да не говорим, че пострадалите не заплащат и никакви разноски през хода на процеса. Т.е. уж поставени в неравностойно положение, те всъщност се оказват привилегировани от всички други, на които им се налага да си наемат адвокат и да му платят напред. т.е. да водят дело, ако могат да си го позволят.

Дългогодишният ми опит и тясната ми специализация като адвокат на пострадали при ПТП са гаранция за успех!!!

 

адвокатските хонорари при ПТП

Нямате право да копирате съдържание от този сайт.